Author admin

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในงานเสวนาสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการขยายผลการสร้างเสริมสุขภาวะและชุมชนค…

ในประเทศ
0

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)โดยโครงการขยายผลการสร้างเสริมสุขภ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กทม. นายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิการคณะกรรม…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

ภาพ RFA สำนักข่าววิทยุเอเชียเสรี รายงานเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ว่า ชาวบ้านเมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันนี้ 16 สิงหาคม 2562 ที่บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ได้มีการจัดเวทีเจรจาและชี้แจ…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) สำนักข่าววิทยุเอเชียเสรี RFA รายงานว่า เกิดความหวั่นเกรงเสี่ยงดินถล่มในหมู่…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ชาวบ้านในนามกลุ่มสตรีและเด็กที่เดือดร้อนจากการสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยา อ.เ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 มีรายงานข่าวว่า ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

วันนี้ 9 สิงหาคม 2562 สำนักข่าว true tre รายงานว่า เขื่อนดักคา ที่อยู่ในเขตระหว่างเมืองดาลั๊บและดากน…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้มีการจั…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

“เมื่อฉันพูดกับพ่อแม่ว่าฉันจะทำงานศิลปะ ดูเหมือนพวกเขาจะไม่สนับสนุนฉัน” “สำหรับนักเรียนที่รักในศิลปะ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันนี้ 1สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กทม. ตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNHCR) ได้ออ…

ในประเทศ
0

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลปกครองสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ นางสาว ส.รัตนมณี พลกล้า นางสาวเฉลิมศรี ประเสิร…

1 2 3 79