Author admin

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

สำนักข่าวอิรวดีได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของผู้ผลัดถิ่นภายใน (IDP) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเขตเมืองน้ำตู้ ทางเหนื…

ในประเทศ
0

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เราเป็นกลุ่มเครือข่ายชุมชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย ซึ่งมีความกังวลต่อผ…

ในประเทศ
0

จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ ได้ร่วมกันออกมาปกป้องและแสดงการคัดค้านการรื้อฟืนโครง…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ในคณะกรรมการสิทธิมนุ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางวัชรี จันทร์ช่วง ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ เปิดเผยว่า ภายหลั…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายนิรันดร์ หยังปาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุมชนราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

สำนักข่าว Mon News Agency ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ชาวบ้านกว่า 2,500 คน…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ KNU เตรียมจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 16 และเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ในวันที่ 14 มี…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ …

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางพรทิพย์ หงชัย สมาชิกกลุ่มฅนรักบ้านเกิด ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาววัชรี จันทร์ช่วง ผู้ประสานงานเครือข่ายคัดค้านเขื่อนท่าแซะ จังหว…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

กองทัพว้า ได้เชิญกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าไปประชุมที่เมืองป๋างซาง…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

เกิดเหตุตึงเครียดระหว่างกองทัพพม่าและพรรครัฐมอญใหม่ (New Mon State Party – NMSP)ในเมืองเย รัฐมอญ หลั…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

สำนักข่าวโทละโข่ง รายงานว่า จากเหตุการณ์ปลาตายหมู่ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 มีเหตุการณ์ปลาตายที่ไม…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

สำนักข่าว KPL ประเทศลาว รายงานว่า ชาวบ้านพบปลาลอยตายเกลื่อนกว่า 400 กิโลกรัม ในเขตอนุรักษ์แม่น้ำเงาใ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่สนามชั่วคราวพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเทพา บ้านคลองประดู่ อำเภอเทพา จังหว…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

ครอบครัวและประชาชนชาวกะเหรี่ยงร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึง นายพะโด่ มาน ฉ่า ละพัน (Padoh Mahn…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้มีการจัดเวทีให้ข้อมูลโครงก…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์2560 นายนันทชาติ หนูศรีแก้ว เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เปิดเ…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

7 กุมภาพันธ์ 2560 ครบรอบ 70 ปี วันชาติรัฐฉาน มีรายงานว่า ในหลายเมืองในรัฐฉานได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เ…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

เกิดเหตุปะทะกันถึง 2 ครั้ง ระหว่างกองกำลังปะหล่อง TNLA (Ta’ang National Liberation Army ) และพันธมิต…

ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง
0

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ท่าเรือผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันจัด…

1 2 3 53