Browsing: จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
0

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(ก…

จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
0

ขบวนชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบตรงจากเขื่อนถูกสกัดห้ามเข้าประชุม แต่ชาวบ้านปีก “เจ๊แดง” ผ่านฉลุย-เจ้าห…

จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
0

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดก…

จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
0

ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐเปิดเผยข้อมูลเพิ่ม 4 ประเด็น ระบุไม่เสียกำลังใจแม้ถูกมือมืดสกัดไม่ให้จัดงานท…

จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
0

ตั้งกลุ่ม “กล้ากราว”เปิดเพจในเฟสบุคหนุนชาวบ้าน-สิทธิชุมชน ระดมพลังเคลื่อนไหวใหญ่วันที่ 29 ชี้ “ค่าคน…

จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
0

ชาวบ้าน-ภาคประชาชน-นักศึกษา ร่วมค้านละเมิดสิทธิชุมชน  จัดเวทีก่อนวันจริงกันคึกคัก-ชาวบ้านแม่ซ…

จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
0

หลังจากขึ้นป้าย เราคัดค้านการสร้างเขื่อนผาวิ่งจู้ เสร็จสิ้นในเย็นวันหนึ่ง “วนิสา ชูกลิ่นนิรันดร” สาว…

จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
0

ชาวบ้านตัดพ้อรัฐบาลจงใจลงโทษเหมือนมีความผิดมหันต์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ศาลาบ้านแม…

จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
0

แถลงการณ์ โครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านและเป็นธรรม   เครือข่ายอ…

จับตาแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
0

องค์กรภาคประชาชน ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง ประธานาธิปดีเกาหลีใต้ ฑูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย และประชาชนชาว…