Browsing: เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่ 22 เมษายน คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสถานะกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ในคณะกรรมการสิทธิ…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 มีนาคม 2559 ที่เรือนจำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบ้…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ภายหลังจากการงานบวชป่าของชาวบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่วัดแม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายอนุรั…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นาย ธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สัมภ…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นางเตือนใจ ดีเทศน์ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) ได้นำตัวแทนชาว…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่ 3 เมษายน นางสาวภัทรียา เต็มสามารถ อายุ 31 ปีชาวบ้านทุ่งป่าคา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อ…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

ความคืบหน้ากรณีที่มีขบวนการลักลอบตัดไม้สักในป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังในช่วงปี…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 15.00 น. ที่เรือนจำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอ…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2557  นางพงษ์พิพัฒน์  มีเบญจมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพ…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

ชาวบ้านลุ่มน้ำสาละวินพอที่จะยิ้มได้บ้าง หลังจากเมื่อวันก่อน(8 กรกฎาคม)ที่พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม ผู้บัญ…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

กว่า 2 สัปดาห์แล้วที่ไร้เสียงเรือในแม่น้ำสาละวินนับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เข้าควบคุมป…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ชาวบ้านแม่ลามาน้อย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มหญ้าแพ…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวด…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิ…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

อ่านข่าวประชุมกอ.รมน. เกี่ยวกับเรื่องการลักลอบตัดไม้สาละวิน ที่จังหวัดแม่ฮองสอน เมื่อวาน(1 พฤษภาคม)แ…

1 2