Browsing: ในประเทศ

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่…

ในประเทศ
0

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เราเป็นกลุ่มเครือข่ายชุมชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย ซึ่งมีความกังวลต่อผ…

ในประเทศ
0

จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ ได้ร่วมกันออกมาปกป้องและแสดงการคัดค้านการรื้อฟืนโครง…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางวัชรี จันทร์ช่วง ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ เปิดเผยว่า ภายหลั…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายนิรันดร์ หยังปาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุมชนราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ …

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางพรทิพย์ หงชัย สมาชิกกลุ่มฅนรักบ้านเกิด ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาววัชรี จันทร์ช่วง ผู้ประสานงานเครือข่ายคัดค้านเขื่อนท่าแซะ จังหว…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่สนามชั่วคราวพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเทพา บ้านคลองประดู่ อำเภอเทพา จังหว…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้มีการจัดเวทีให้ข้อมูลโครงก…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์2560 นายนันทชาติ หนูศรีแก้ว เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เปิดเ…

ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง
0

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ท่าเรือผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันจัด…

ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง
0

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่ท่าเรือผาถ่าน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คณะสื่อมว…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นางสาวรรณธิดา เมืองแก้ว เจ้าหน้าทีปฏิบัติการชุมชนเครือข่ายไทยพลัดถิ่น เปิดเ…

ในประเทศ
0

คณะกรรมการและตัวแทนและที่ปรึกษาของรัฐอาระกันที่ได้เดินทางไปเยือนบังกลาเทศ เพื่อเยี่ยมดูสภาพคว…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเวทีเสวนาเรื่อง “ระเบิดแก่งแม่น้ำโ…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

วันที่ 31 มกราคม 2560 นายพสิษฐ์ ถาวรล้ำเลิศ ทนายความชาวเลราไวย์ เปิดเผยว่า วันนี้ศาลจังหวัดภูเก็ต ได…

ในประเทศ
0

“ก่อนมาทำงานศิลปะอย่างเต็มตัว ผมก็เป็นเกษตรกร เป็นชาวประมงมาเหมือนกัน และผมคิดว่าอาชีพนี้ไม่ใช่เรื่อ…

ในประเทศ
0

นักเรียนชั้นมัธยมปลายจำนวน 9 คน จากโรงเรียนปิ่นหย่า ปารามี ในเมืองปะเส่ง เขตอิรวดี ถูกทหารพม่ารายหนึ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นางสาวสุนารี ขุนมณี อายุ 16 ปี ตัวแทนเยาวชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศ…

ในประเทศ
0

“นี่มันพม่านี่” “ดนตรีพม่าเหรอ” “จัดที่ไหน อยากไป” “ที่นี่พม่าเหรอ” “….ไม่ใช่พม่า นี่ดนตรีทวาย ….” ค…

1 2 3 42