Browsing: ในประเทศ

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในงานเสวนาสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการขยายผลการสร้างเสริมสุขภาวะและชุมชนค…

ในประเทศ
0

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)โดยโครงการขยายผลการสร้างเสริมสุขภ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กทม. นายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิการคณะกรรม…

ในประเทศ
0

เมื่อวันนี้ 16 สิงหาคม 2562 ที่บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ได้มีการจัดเวทีเจรจาและชี้แจ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ชาวบ้านในนามกลุ่มสตรีและเด็กที่เดือดร้อนจากการสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยา อ.เ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 มีรายงานข่าวว่า ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้มีการจั…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม…

ในประเทศ
0

เมื่อวันนี้ 1สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กทม. ตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNHCR) ได้ออ…

ในประเทศ
0

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลปกครองสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ นางสาว ส.รัตนมณี พลกล้า นางสาวเฉลิมศรี ประเสิร…

ในประเทศ
0

ภาพบน กำแพงและเขื่อนคอนกรีตที่เอกชนสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะก่อนทุบ ภาพล่าง หลังทุบ เมื่อวันที่ 25 ก…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) แกนนำขบวนการประชาชนเพื่อสั…

ในประเทศ
0

ท่ามกลางวิกฤตความผันผวนของแม่น้ำโขง ทั้งแห้งเพราะเขื่อนตอนบนในประเทศจีนหยุดปล่อยน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำลด…

ในประเทศ
0

แม่น้ำโขง ไหลผ่านอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แห้งขอด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายประชาชนไทย 8 …

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนหลายร้อยคนทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล ได้เดินทาง…

1 2 3 57