Browsing: ในประเทศ

ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง
0

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 กลุ่มเยาวชนเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในนามกลุ่มลูกหลานแม่น้ำ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้น…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 11 .00 น. ที่สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายธีรเนตร ไชยสุวรรณ ตัวแท…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นางสาวลม้าย มานะการ ผู้ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้ เปิดเผยถึงกรณี…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี ได้มีเสวนาหัวข้อ “บทบาทของสื่อในการส่งเสริมการเข้า…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรม “จากบิลลี่ ถึงช…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 นายไกรวุฒิ ชูสกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดของบริษัทหลีเป๊ะเฟอรี่แอนด์สปี…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นายเลื่อน ผิวผ่อง กำนันตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า แม้จ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่สถาบันวิจัยสังคมจุฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขาเห…

ในประเทศ
0

“โรงเรียนของหนูเปิดมา 3 ปีแล้ว แต่รัฐไม่สนับสนุนงบประมาณมาให้เลย ไม่มีรหัสสถานศึกษา ไม่งบให้พวกหนูซื…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 นายจำนงค์ จิตนิรัตน์ ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) …

1 2 3 43