Browsing: ในประเทศ

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 พระเทพ มีไธสง พระลูกวัดชมภู ตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู ต.ชมพู …

ในประเทศ
0

ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร โครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหา…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ คณะทำงานติดตามความรับผิดการลงทุนข้าม…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ที่ชุมชนชาวเลบ้านทับตะวัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้มีการจัดงานวั…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายสบ เผือกอ่อน ชาวบ้านชมภู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า …

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายภราดล พรอำนวย นักดนตรีและเจ้าของร้าน North Gate เปิดเผยว่า ในวันที่…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นางสาวเฉลิมศรี ประเสริฐศรี นักกฎหมายจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน เปิดเผย…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นางสาว ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน เปิดเผยว่า คณะ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายบุญสืบ เผือกอ่อน ชาวบ้านเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู ต.ชมภู อ.เ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายบุญสืบ เผือกอ่อน สมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองชมภู ต.ชมพู อ.เนินม…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล (ฝั่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาร…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 10.00 น. นายนิรันดร์ หยังปาน ชาวเลชุมชนราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตพร้อมตัวแ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 นายไมตรี จงไกรจักร ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวเล 5 จังหวัดอันดามัน เปิดเผยว่า…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ศิลปินชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) และอาจารย์มหาวิทยา…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่หอประชุมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บริษัททีมคอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร…

ในประเทศ
0

วันนี้(26 กันยายน 2560) เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บริษัททีมคอน…

ในประเทศ
0

ย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์ตุลาคม 2516 รัฐบาลไทยมีการปราบจลาจลนักศึกษาจำนวนมากที่เรียกร้องประชาธิปไตย ซ…

1 2 3 48