Browsing: ในประเทศ

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางนุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค พร้อมเครือข่ายชาวบ้านชุมชน…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายประพันธ์ พิชิตไพรพนา เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดเ…

ในประเทศ
0

โดย สุนี ไชยรส ผอ.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต รั…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ ในฐานะประธา…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล ผู้แทนชาวบ้านในนามขบวนการปร…

ในประเทศ
0

วันนี้ (10 มิถุนายน 2560) ใครที่เดินเข้างาน “Happy Death day” หรือ “งานที่จะเปลี่ยนวันตายให้กลายเป็น…

ในประเทศ
0

เมื่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ศาลปกครองกลาง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กลุ่มรักษ์เชียงของ ประกอบด…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายจีระศักดิ์ อินทะยศ ผู้ประสานงานกลุ่มรักษ์เชียงของเปิดเผยว่าในวันที่ 8…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สามเณรซาแหม่ หรือ เณรโอ้ (ไม่มีนามสกุล) อายุ 22ปี ชาวกะเหรี่ยงอำเภอสังขล…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมกา…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สามเณรซาแหม่ หรือ เณรโอ้ (ไม่มีนามสกุล) อายุ 22ปี สามเณรชาวกะเหรี่ยงซึ่ง…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดเวทีให้ข้อ…

ในประเทศ
0

เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่กรณี สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ผลักดันพระราชบัญญัติ (พร…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณคอนผีหลง ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชาวบ้านจากอ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ เครือข่ายด้านแรงงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันค…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ กทม.ได้มีงานเสวนาวิชาการหัวข้…

ในประเทศ
0

ดูเหมือนแนวคิดการวารากฐานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา…

1 2 3 44