Browsing: ภาพข่าว

Media
0

บรรยากาศ เปิดนิทรรศการ “งานหลงรักทวาย”  ที่มีชาวทวายซึ่งอาศัยในกรุงเทพ และชาวไทยมาร่วมงานอย่างคึกคัก…

ภาพข่าว
0

ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2559 ในการลงพื้นที่ภาคตะนาวศรีของประเทศพม่า ภายหลังการล่องเรือจากเมืองตะ…

ภาพข่าว
0

ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2559 ทีมงานสำนักข่าวชายขอบเดินทางไปที่เมืองตะนาวศรี ประเทศพม่า เพื่อลงพื…

ภาพข่าว
0

ดอยไตแลง : เมื่อช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะที่คนไทยกำลังเริ่มสัมผัสกับบรรยากาศลมหนาว และ…