Browsing: ภาพข่าว เล่าความ

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน ที่เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศพม่า เสม สิกขาลัย และโครงการศิลปะชุมชน(co…

ภาพข่าว
0

ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2559 ในการลงพื้นที่ภาคตะนาวศรีของประเทศพม่า ภายหลังการล่องเรือจากเมืองตะ…

ภาพข่าว
0

ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2559 ทีมงานสำนักข่าวชายขอบเดินทางไปที่เมืองตะนาวศรี ประเทศพม่า เพื่อลงพื…

ภาพข่าว เล่าความ
0

“ร่วมบุญอุทิศกุศล, สิบปีสึนามิบ้านน้ำเค็ม” ภาพบรรยากาศญาติพี่น้องผู้เสียชีวติในเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึ…

ภาพข่าว เล่าความ
0

“น่าเสียดาย” บ้านร้างกว่าร้อยหลังบนเกาะพระทอง สภาพหมู่บ้านไลออนส์ บ้านจัดสรรบนเกาะพระทอง ซึ่งอยู่ในเ…

ภาพข่าว เล่าความ
0

“ไกลหมอ” นางแจแว้ ประมงกิจ อายุ 42 ปี นอนซมไม่สบายอยู่บนบ้านที่เกาะเหลา ญาติอ้างว่าหมอระบุว่าเป็นโรค…