Browsing: วิดีโอ

วิดีโอ screenshot_20161216-175423_1
0

แม้ว่าปีนี้ที่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีเพียง 2 ครอบครัวเท่านั้นที่ปลูกข้าวได้ ซึ่งเป็นป…

วิดีโอ lao
0

ลาวอพยพ ตอนที่ 1: 40ปีแห่งความหวัง ลาวอพยพ ตอนที่ 2: ชะตากรรมลูกหลานลาวอพยพ ลาวอพยพ ตอนที่ 3: ข้อท้า…

วิดีโอ matichon
0

โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล เป็นโครงการที่หลายรัฐบาลพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมี…

1 2 3 7