Browsing: พม่า

ข้อมูล
0

เนื้อหาสรุปรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีทวาย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานฉบับนี้นำเสนอการตรวจส…

ข้อมูล
0

2551 19 พฤษภาคม 2551 รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมเพื่อการพัฒนาโครงการท่า…