Browsing: เบื้องหลังการทำงาน

เบื้องหลังการทำงาน
0

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะสื่อมวลชนได้ลงพื้้นที่หมู่บ้านของชาติพันธุ์อาข่า บ้านป่…

เบื้องหลังการทำงาน
0

คณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่สำรวจเวียงหนองหล่ม ทะเลสาปเชียงแสน จ.เชียงราย ประเด็นการบุกรุกพื้นที่สา…

เบื้องหลังการทำงาน
0

คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่รอบเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย เมืองทวาย พม่า ลงหมู่บ้านกะเหรี่ยงในแนว…

เบื้องหลังการทำงาน
0

คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ร่วมงาน “วันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ” บนดอยแม่สลอง มีผู้เฒ่าชาติพันธุ์ต่างๆ ร่วมถ่ายท…

เบื้องหลังการทำงาน
0

คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่การจัดการน้ำต้นน้ำภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล ฝายพื้นบ้านน้ำปุก ต้นน้ำยม และธรรมยาตรา…

เบื้องหลังการทำงาน
0

พื้นที่รอบอ่าวปัตตานี นอกจากจะอุดมสมบูรณ์เชิงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็น ‘พื้นที่ลุ่มน้ำขังชา…