Browsing: เกาะติดเลือกตั้งพม่า 58 กับ “ฐปนีย์”

ประเทศเพื่อนบ้าน
0 ข่าว 3 มิติ : พื้นที่สู้รบในรัฐฉานถูกยกเลิกการเลือกตั้งที่รัฐฉาน

ในขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกจับตาว่ามีความคึกคักมากที่สุดในรอบ 25 ปี เพราะมีการเปิดให้พรรคการเมือ…