Browsing: บันทึกการปฏิวัติกะเหรี่ยง

บันทึกการปฏิวัติกะเหรี่ยง
0

ในวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1995 เป็นครั้งแรกที่ตัวแทนสหภาพกะเหรี่ยง KNU ได้เดินทางไปพูดคุยกับรัฐบาลพม่…

บันทึกการปฏิวัติกะเหรี่ยง
0

ในช่วงปี ค.ศ. 1975 เป็นต้นมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของการปฏิวัติ และกลุ่มกะเหรี่ยงมีการเปิดด่…

บันทึกการปฏิวัติกะเหรี่ยง
0

หลังจากที่นายพล โบเมียะ รวมถึงผู้นำคนอื่นมีมติให้รวมกลุ่มกะเหรี่ยงทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การบริห…

บันทึกการปฏิวัติกะเหรี่ยง
0

หลังการเดินทางไปลงนามข้อตกลงระหว่างนายพล อองซาน กับ รัฐบาลอังกฤษ ในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1947 ซึ่งข้อ…