Browsing: ปัญหาที่ดินราไวย์

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายนิรันดร์ หยังปาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุมชนราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

วันที่ 31 มกราคม 2560 นายพสิษฐ์ ถาวรล้ำเลิศ ทนายความชาวเลราไวย์ เปิดเผยว่า วันนี้ศาลจังหวัดภูเก็ต ได…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณชุมชนหาดราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดงานวันรวมญ…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นายสนชัย ฤทธิชัย ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาว…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นายสนิท แซ่ซั่ว ชาวเลชุมชนราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อา…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศั…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

ภายหลังประเทศไทยประสบภัยสึนามิ ข่าวคราวชาวเลจำนวนไม่น้อย ปรากฏขึ้นในสังคมไทยทั้งในแง่วัฒนธรรม ภูมิปั…

ปัญหาที่ดินราไวย์
0

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธานการประชุ…

1 2 3