Browsing: ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง

กุมภาพันธ์, 2017
มกราคม, 2017
ประชาคมเชียงของ-ชุมชน 20 หมู่บ้านคัดค้านระเบิดแก่งแม่น้ำโขง กรมเจ้าท่าหิ้วตัวแทนจีนร่วมรับฟังเสียง ประธานสภาวัฒนธรรมหวั่นรากเหง้าถูกกลืน เจ้าอาวาสวัดสบกกแฉผลกระทบสารพัดจากเรือใหญ่ 
เคลื่อนไหวใหญ่ค้านระเบิดแก่งแม่น้ำโขง 5 ก.พ. จัดผ้าป่าระดมทุนสู้ ใช้“ผาถ่าน”พื้นที่ประวัติศาสตร์เชียงของจัดเวที-รวมพล ผู้ใหญ่บ้านห้วยลึกหวั่นทำลายสัมพันธ์ชาวบ้านพี่น้องลาว หากเรือใหญ่แล่น พระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์
กลุ่มอนุรักษ์-เยาวชนเชียงของ ฮือไล่เรือจีนสำรวจระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ชูป้ายคัดค้านฝากข้อความถึงรัฐบาลมังกร “ไกรศักดิ์”แนะรัฐทบทวนมติครม. หวั่นผลกระทบรุนแรง รองประธานหอการค้าเชียงรายข้องใจ ชี้ไม่ได้ประโยชน์แถมเรือเล็กเรือน้อยของชาวบ้านเสี่ยงไม่ปลอดภัย