ภาคประชาชนสตูล ยื่นหนังสือจี้ผู้ว่าฯยกเลิกเวทีค.1 ท่าเรือน้ำลึกปากบารา หวั่นปาหี่-มุ่งประชาสัมพันธ์ -ไม่มีความสมดุลของข้อมูล

0


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนา จังหวัดสตูลจำนวนกว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นี้ เนื่องจากเท็จจริงกรณีท่าเรือน้ำลึกปากบารานั้น ภาคประชาชนยังมีคำถามสำคัญต่อโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราว่า แท้จริงแล้วจะสร้างผลประโยชน์อันใด ให้กับใคร แค่ไหน และอย่างไร ? จึงได้คัดค้านการจัดเวทีดังกล่าวมีข้อเสนอแนะ 4 ข้อ คือ 1. ประสานเพื่อให้มีการยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 หรือ เวที ค.1 ที่บริษัทที่ปรึกษากำลังจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 16 มีนาคมนี้ ที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นความไม่ชอบธรรมด้วยประการทั้งปวงด้วยเหตุผลดังที่กล่าวไว้แล้ว 2. จะต้องมีการทบทวนรูปแบบวิธีการ และกระบวนการจัดทำ หรือศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเสียก่อน เพื่อให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งสองฝ่าย

3. บริษัทต้องปรับบทบาทให้เหมาะสม และต้องมีความเป็นกลางในการดำเนินงาน และทางวิชาการอย่างแท้จริงในทุกกระบวนการเสียก่อน มิเช่นนั้นแล้วเวทีดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นก็จะนำไปสู่ทางตันของสังคมเมืองสตูลมากยิ่งขึ้นต่อไป และ 4. ให้มีการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ที่เป็นอยู่ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล เพื่อให้รู้เท่าทันข้อมูล และมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด

นายสมบูรณ์ คำแหง คณะทำงานเครือข่าย ฯ กล่าวว่า ในการเคลื่อนไหวคัดค้านท่าเรือน้ำลึกปากบาราเป็นไปตามกระบวนการของภาคประชาชนที่จำเป็นต้องทำเนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องไม่เคยเปิดกว้างในการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านข้อดีข้อเสียที่สมดุลแต่มุ่งจัดเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างเดียว ซึ่งเครือข่ายไม่เห็นความจำเป็นต่อการจัดวิธีดังกล่าว

นายสมบูรณ์กล่าวด้วยว่า โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า “โครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจสองฝั่งทะเลอันดามัน–อ่าวไทย“ หรือ “แลนด์บริดจ์ สงขลา–สตูล” มีโครงการปลีกย่อยที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน อย่างน้อย 3 โครงการแน่นอน คือ 1. ท่าเรือน้ำลึกปากบารา 2. ท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 และ 3.โครงการรถไฟรางคู่เชื่อมท่าเรือทั้งสองฝั่ง ก็จะต้องศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA.ร่วมกันทั้งหมด ไม่ใช่แยกทำเช่นนี้ เพราะจะไม่ทำให้เห็นการพัฒนา และการประเมินผลกระทบในภาพรวมอย่างแท้จริง ประชาชนจึงเป็นต้องปฏิบัติการณ์เดือนหน้าคัดค้านต่อไป

“ผมเชื่อว่าผู้ว่าฯ รู้ดีทุกอย่าง แต่วันนี้พวกผมแค่มากางข้อมูลมาอธิบายเพิ่มเติมเท่านั้น เราอยากให้โครงการใหญ่แบบนี้ภาครัฐมีการให้การศึกษาคนมากกว่า ไม่ใช่มุ่งเน้นแค่ประชาสัมพันธ์อย่างเดียว ถึงเป็นอย่างงั้น ผมก็ต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดมากที่ให้เวลาเราได้คุยกัน สิ่งที่ผมและพวกเราทุกคนพยายามตั้งคำถามก็คือ ที่ผ่านมายังเห็นความรุนแรงความขัดแย้งในพื้นที่ไม่พอใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งประชาสัมพันธ์โครงการต่อไปอย่างนี้ คนในพื้นที่มันก็จะตีกันเอง เพราะพวกฝ่ายหนุนได้รับข้อมูลด้านเดียว ฝ่ายค้านก็ได้รับข้อมูลอีกด้านเช่นกัน แต่ข้อมูลและเหตุผลที่ค้านแทบจะไม่ถูกเปิดเผยโดยภาครัฐและบริษัทที่ปรึกษาเลย” นายสมบูรณ์ กล่าว

Share.

Comments are closed.