เดินเท้ากว่าร้อยกม.จากอ่าวไทยถึงอันดามันรณรงค์ต้านท่าเรือปากบารา-โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาชี้ผลกระทบอื้อ

0

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เครือข่ายภาคประชาชนจำนวน 20 คน ประกอบด้วยตัวแทนสมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา ตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ ร่วมกับเครือข่ายประชาชนที่เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม “เดินด้วยรักจากภูผาถึงทะเล” ซึ่งจะเดิน 101 กิโลเมตร จากเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปยังท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นช่วงเส้นทางที่จะมีการก่อสร้างโครงการสะพานเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงทะเลอันดามันและอ่าวไทย หรือ แลนด์บริดจ์ สงขลา-สตูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนจากโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก 2 ฝั่งทะเล คลังน้ำมัน ท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งก๊าซ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่จะผ่านป่าอนุรักษ์ผาดำ ฯลฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมวันแรกของการเดินเท้านั้น ทางเครือข่ายได้อ่านประกาศเจตนารมณ์เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการดำเนินการ โครงการสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล, โครงการท่าเรือน้ำลึก, การให้สัมปทานแร่หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง และให้รัฐบาลปฏิบัติตามกรอบ “ข้อตกลงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ได้ร่วมลงนามกับ 189 ประเทศในการประชุมองค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาด้วย


กิจกรรมครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม2560 และมีกิจกรรมย่อยต่างๆ อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบ การร่วมอ่านแถลงการณ์ กิจกรรมการแสดงจากภาคประชาชน กิจกรรมวิชาการฯลฯ ในระหว่างการเดินเท้า ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้

ทั้งนี้สำหรับการเดินเท้าของภาคประชาชนครั้งนี้ จะเดินเท้าไปยังพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา รวมเวลา 6 วัน ก่อนจะร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น หรือ ค.1 ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชน มองว่า ในช่วงที่ผ่านมา รัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการทำเวทีรับฟังความคิดเห็น

สำหรับร่างกำหนดการ “เดินด้วยรักจากภูผา ถึง ทะเล” มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

10 มีนาคม วันแรก เขาคูหา ถึงเขาพระ ระยะทาง 20 กิโลเมตร

11 มีนาคม วันที่สอง เขาพระ ถึง คลองช้างระยะทาง 17 กิโลเมตร

เวลา 07.00 น. นัดพร้อม ออกเดินทาง ปากทางเขาลูกลมเส้นทาง จากปากทางเขาลูกลม ผ่านเขาสอยดาว ถึงบ้านคลองกั่วโรงเรียนบ้านคลองกั่ว

12 มีนาคม วันที่สาม คลองช้าง ถึงเขาโต๊ะกรังระยะทาง 9 กิโลเมตรเวลา 07.00 น นัดพร้อมกัน ออกเดินทางหน้าสถาบันสานติธรรม จากโค้งท่าสาย ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย ตรงผ่านสามแยกควนกาหลง ถึงเขาโต๊ะกรัง 9 กม. พักเที่ยงบ่ายพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอนุรักษ์เขาโต๊ะกรังจ.สตูลพักค้างคืน

13 มีนาคม วันที่สี่เขาโต๊ะกรัง ถึงเขาบังใบระยะทาง 17 กิโลเมตร

07.00 น.ออกเดินทางจากเขาโต๊ะกรัง ผ่านตลาดอำเภอควนโดน ถึงตลาดฉลุงระยะทาง 11กม.พักเที่ยงบ่ายโมงครึ่ง เดินจากตลาดฉลุงไปทางอำเภอละงู ถึง บ้านควนโพธิ์ 6 กม.เข้าพักในพื้นที่และแลกเปลี่ยน กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์เขาบังใบ จ.สตูล

14 มีนาคม เขาบังใบ ถึง อำเภอละงูระยะทาง 25 กิโลเมตร

06.00 น. นัดพร้อม ออกเดินทางจากควนโพธิ์ถึงโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 15 กม.พักเที่ยง แล้วออกเดินต่อถึงโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม อ.ละงู ระยะทาง 10 กม.พักในพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล

15 มีนาคม เจ็ดโมงเช้า นัดพร้อม ออกเดินทางจากโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม อ.ละงู ผ่านตลาดละงู มุ่งหน้าสู่ทะเลปากบารา เข้าร่วมเวทีประชาชน ที่ลาน 18 ล้านริมชายหาดปากบาราระยะทาง 13 กม.พักค้างปากบารา

16 มีนาคม เข้าร่วมเวที ค.1 ท่าเรือน้ำลึกปากบารา

ผู้สนใจประสานงานรายละเอียดได้ที่ สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 086-957-8081 ติดตามเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ Facebook ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน

Share.

Comments are closed.