ประชาชนรัฐกะเหรี่ยง-ไทใหญ่-มอญ จัดกิจกรรมวันหยุดเขื่อนโลกปกป้องแม่น้ำสาละวิน วอนอย่าจุดไฟสู้รบให้ประชาชนต้องหนีตายเพิ่ม

0


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เวลา 08.00 น.ที่ค่ายอูแวโกร ริมแม่น้ำสาละวิน ฝั่งรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่าตรงข้ามอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชนชาวกะเหรี่ยงจากทั้ง 2 ฝั่งราว 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันหยุดเขื่อนโลก โดยมีพิธีสืบชะตาแม่น้ำ ทั้งนี้นายซอทูปรอ ผู้นำค่ายฯ กล่าวว่าครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรระหว่างประเทศอย่างเต็มที่เนื่องจากแม่น้ำสาละวินเป็นบ้านหลังที่สองของประชาชนในย่านนี้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสู้รบในพม่า ในค่ายมีประชาชนอยู่ 400 คน ซึ่งทุกคนเต็มใจแสดงออกถึงจุดยืนในการปกป้องแม่น้ำสาละวินอย่างเต็มที่

น.ส.นอเตนี ผู้แทนสมาคมสตรีกะเหรี่ยงกล่าวว่า วันนี้ยังเป็นวันเลือกตั้งสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือเคเอ็นยูด้วย อยากฝากถึงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ประกาศเป็นนโยบายชัดเจนในการไม่เอาเขื่อนทุกรูปแบบ รวมทั้งเคลื่อนไหวนโยบายระหว่างประเทศไทย-พม่าให้ร่วมกันจัดการทรัพยากรแม่น้ำและป่าไม้ให้ยั่งยืน


“วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเพียงแม่น้ำสาละวินและผู้อพยพเท่านั้น แต่เป็นการทำเพื่อทรัพยากรของประชาคมโลก เพราะสำหรับเราน้ำคือชีวิต ไม่มีน้ำเราอยู่ไม่ได้ รัฐบาลพม่าและทุนไทยควรคำนึงว่าการขับเคลื่อนเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำต้องคำนึงถึงความมั่นคงและสันติภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วย ไม่เช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการจุดไฟให้ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ต้องหนีตายอย่างไม่จบสิ้น” น.ส.นอเตนี กล่าว และว่า กิจกรรมในวันหยุดเขื่อนนี้ จัดขึ้นทั้งในรัฐฉาน รัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง เพราะประชาชนต่างลุกขึ้นมาอนุรักษ์แม่น้ำเช่นเดียวกับทั่วโลก และหวังว่าจะเป็นการประกาศให้สังคมโลกรู้ว่าคนเล็ก ๆ ไม่ต้องการให้มีการทำลายแม่น้ำ

นายนุ ชำนาญคีรีไพร ผู้นำชุมชนบ้านแม่ก๋อน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า แม่น้ำสาละวินเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชาชนทั้ง 2 ฟาก ใครก็ตามที่ทำลายเส้นเลือกใหญ่นี้ ไม่ใช่เพียงทำลายชีวิตพี่น้องกะเหรี่ยง แต่หมายถึงทุกชีวิตที่พึ่งพาแม่น้ำด้วย จึงอยากให้รัฐบาลทั้งสองประเทศทบทวนอย่างรอบคอบ


ในวันเดียวกันที่ปากแม่น้ำสาละวิน เมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า เครือข่ายปกป้องแม่น้ำสาละวินและเครือข่ายแม่น้ำพม่า ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันหยุดเขื่อนโลกเช่นกัน โดยมีกลุ่มเยาวชนมอญ กะเหรี่ยง มาเข้าร่วมกว่า 300 คน

ทั้งนี้แม่น้ำสาละวินเป็นแม่น้ำนานาชาติสายสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไหลจากที่ราบสูงทิเบตลงสู่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และไหลเข้าพม่า ที่รัฐฉาน รัฐคะเรนนี รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ เป็นพรมแดนไทยพม่าบริเวณ อ.แม่สะเรียง และอ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีความยาวทั้งสิ้น 2,800 กิโลเมตร ในพม่าและพรมแดนไทยพม่า

ขณะนี้มีโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ 7 โครงการ โดยการร่วมทุนจากไทยและจีน ซึ่งโครงการเขื่อนที่มีความคืบหน้ามากที่สุดคือ โครงการเขื่อนกุ๋นโหลง ทางภาคเหนือของรัฐฉาน ซึ่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับอนุมัติแล้วจากรัฐบาลพม่า โครงการเขื่อนมายตง ทางภาคกลางของรัฐฉาน ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะร่วมลงทุน เช่นเดียวกับโครงการเขื่อนฮัตจี ในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งห่างจากพรมแดนไทยที่อ.สบเมย เพียง 47 กิโลเมตร

Share.

Comments are closed.