ตัดการช่วยเหลือค่ายอพยพฯ ฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อ”สันติภาพที่ไม่อาจเป็นจริง?”

0

———————————————————————————————————–

นักข่าวพลเมือง : ค่ายอพยพฯ อิตุท่ารัฐกะเหรี่ยงถูกตัดความช่วยเหลือ จ.แม่ฮ่องสอน

ออกอากาศทาง ThaiPBS วันที่ 24 สิงหาคม 2560

Share.

Comments are closed.