เกษตรกรท้องถิ่นและภาคสังคมเรียกร้องทางการพม่าเข้มงวดยาฆ่าแมลงและสารเคมีกำจัดวัชพืชลักลอบลอบนำเข้าจากจีน ชี้ทำลายหน้าดินเสียหายไม่สามารถเพาะปลูก ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ

0

ภาพ Thu Thu Aung / The Irrawaddy

เกษตรกรจากจาก 12 เมือง ทางภาคเหนือของรัฐฉานและองค์กรภาคสังคมได้ออกมารวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าเร่งตรวจสอบและเข้มงวดยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวััชพืชที่ถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศจีน มาวางขายในท้องตลาดอย่างผิดกฎหมาย โดยกลุ่มเกษตรกรระบุ สารเคมีเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้เอง และทำให้ดินได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างไม่สามารถเพาะปลูกได้

ทั้งนี้ มีเกษตรกรราว 100 คน จาก 12 เมืองได้เข้าร่วมประชุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในระหว่างการประชุม ทางเกษตรกรได้ยกประเด็นเรื่องยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวัชพืชขึ้นมาหารือและได้ข้อสรุปร่วมกัน โดยเรียกร้องให้ทางรัฐเร่งตรวจสอบและกวดขันไม่ให้สินค้าผิดกฎหมายจากจีนเข้าพม่า โดยเฉพาะยาฆ่าแมลงและสารกำจัดศัตรูพืช

นายขุนโพน จากกลุ่มปะโอในชื่อองค์กรปกป้องที่ดินและสิ่งแวดล้อม (The Reserved Land and Environmental Organization) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่เมืองโก้ดข่าย ได้อธิบายว่า แม้จะยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับสารเคมีที่กล่าวมาข้างต้นและเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ห้ามขาย แต่ก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด โดยทั้งยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวัชพืชจากจีนกำลังส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกเป็นวงกว้าง เนื่องจากทำให้ดินได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ในบางพื้นที่ยังพบว่าแม้แต่หญ้าก็ไม่ขึ้นในที่ดินที่ใช้สารเคมีดังกล่าว

นายขุนโพน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ยังพบปัญหาบนฉลากข้างกล่องยังเขียนเป็นภาษาจีน ทำให้เกษตรใช้สารดังกล่าวผิดวิธี เช่น ใช้เกินที่มีการระบุบนฉลาก เป็นต้น เช่นเดียวกับนายปอน้อง จากองค์กรภาคสังคมคะฉิ่น ซึ่งทำงานด้านการวิจัยและรณรงค์ด้านเกษตรกรรมในภาคเหนือของรัฐฉานระบุว่า สารกำจัดวัชพืชและยาฆ่าแมลงที่ผลิตในประเทศจีนได้ส่งผลกระทบกับสุขภาพของชาวบ้านแล้ว รวมถึงอาการแพ้สารเคมีดังกล่าว

มีรายงานว่า นอกจากประเด็นเรื่องสารเคมีแล้ว ในการประชุมของเกษตรกรทางภาคเหนือที่ผ่านมา ยังได้เรียกร้องให้ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชในพม่ารักษาความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรในรัฐฉานต่างนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชจากจีนซึ่งให้ผลผลิตสูง แต่กำลังกระทบกับเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นอาจสูญหายได้ในอนาคต

นายปอน้อง ยังเปิดเผยว่า ขณะนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทใหญ่หาได้ยากมากยิ่งขึ้น โดยกล่าวว่า รัฐจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบรวมถึงเรียกร้องให้รัฐมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพันธุ์พืชเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน “มันเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปที่เราจะพึ่งพาประเทศอื่น เพื่อภาคเกษตรกรรมของเรา” เขากล่าว

มีรายงานว่า เกษตรกรในภาคเหนือยังเรียกร้องให้รัฐควบคุมราคาสินค้าในท้องตลาดให้เหมาะสม โดยปัญหาสินค้าราคาแพงมีปัจจัยมาจากการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาวบ้านท้องถิ่นและเกษตรมีส่วนร่วมในสิทธิที่ดินทำกิน การช่วยเหลือรัฐบาลในการออกหมายเกี่ยวกับที่ดิน เป็นต้น

ที่มา Irrawaddy
แปลและเรียบเรียงโดย สำนักข่าวชายขอบ

Share.

Comments are closed.