สมาคมวัฒนธรรมกะเหรี่ยงโวย ผ.อ.โรงเรียนรัฐขัดขวางการสอนภาษาท้องถิ่นในพม่า ตัดชั่วโมงเรียน ไม่ส่งเสริมเด็กนักเรียนใช้ภาษาแม่

0

ภาพจากเว็บไซต์ Karen News

กลุ่มสมาคมด้านวัฒนธรรมกะเหรี่ยงได้ออกมาเปิดเผยว่า แม้รัฐบาลพม่าจะอนุญาตให้มีการสอนภาษาท้องถิ่นชาติพันธุ์ในโรงเรียนรัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่ก็ยังพบว่า ห้องเรียนภาษากะเหรี่ยงกำลังพบกับอุปสรรค เนื่องจากผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนรัฐต่าง ๆ ไม่ได้ให้การสนับสนุนห้องเรียนภาษาท้องถิ่นเท่าที่ควร เนื่องจากเกรงว่า การเรียนภาษาท้องถิ่นจะกระทบกับชั่วโมงเรียนวิชาหลัก นอกจากนี้ยังเผยว่า ยังเป็นเพราะตัวผู้ปกครองเด็ก โดยเฉพาะในเขตชนบทของรัฐกะเหรี่ยง ที่ไม่มีการส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนภาษาตนเอง

นายซอเอเมียะ ประธานกลุ่มด้านวรรณคดีและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงเปิดเผยว่า ขณะนี้ห้องเรียนภาษากะเหรี่ยงกำลังเจออุปสรรคใหญ่ เพราะนอกจากทางคณะผู้บริหารโรงเรียนจะไม่ให้การสนับสนุนแล้ว หนังสือเรียนภาษากะเหรี่ยงก็ยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในปีนี้ นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างว่า แม้ในบางพื้นที่มีเด็กอยากเรียนภาษากะเหรี่ยงกลับไม่มีครูสอน โดยครูที่สามารถสอนภาษากะเหรี่ยงได้ถูกย้ายไปประจำอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่

มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ห้องเรียนภาษากะเหรี่ยงได้ถูกตัดชั่วโมงลง แต่นำหลักสูตรการเรียนหลักและวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาพลศึกษา วิชาดนตรี หรือการติวสอบมาสอนในคาบวิชาภาษากะเหรี่ยงแทนเป็นต้น เช่นเดียวกัน ในเขตพื้นที่ชนบท ทางพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้มีการส่งเสริมให้บุตรหลานอ่าน เขียน และพูดภาษากะเหรี่ยง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการของพม่าอนุญาตให้มีการสอนภาษาท้องถิ่นได้ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อปี 2557 โดยภาษากะเหรี่ยงได้รับอนุญาตให้สอนในระดับชั้นประถม หากทางโรงเรียนนั้น ๆ มีความพร้อมในด้านบุคลากร ในบางพื้นที่ได้มีการอนุญาตให้นักเรียนเชิญธงชาติกะเหรี่ยงหรือแต่งชุดประจำชาติกะเหรี่ยงทุกวันจันทร์และวันศุกร์

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการในรัฐกะเหรี่ยงเผยว่า โรงเรียนในตัวเมืองใหญ่ ๆ ไม่มีห้องเรียนภาษาท้องถิ่น เนื่องจากมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก ขณะที่รัฐมอญก็เป็นอีกรัฐหนึ่งที่มีการตื่นตัวเรื่องการสอนภาษามอญตามโรงเรียนรัฐต่าง ๆ โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนแห่งชาติมอญร่วมกับทางรัฐบาลพม่า ซึ่งพบว่าปีการศึกษา 2560 – 2561 มีโรงเรียนแห่งชาติมอญเกิดขึ้นทั้งสิ้น 133 โรงเรียน และมีนักเรียนที่เข้าเรียนราว 170,000 คน และครูอีกจำนวน 800 คน อย่างไรก็ตาม ส.ส.จากรัฐมอญได้เคยกล่าวในสภาว่า โรงเรียนแห่งชาติมอญกลับยังขาดแคลนอาคารเรียนและสื่อการเรียนการสอนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษามอญ

ที่มา Karen News/Mon News Agency

แปลและเรียบเรียงโดย สำนักข่าวชายขอบ

Share.

Comments are closed.