ชาวลีซอในพม่ารวมตัวจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปีภาษาเขียน

0

ภาพ : สำนักข่าวไทใหญ่ แสนปาย

สำนักข่าวไทใหญ่ แสนปาย รายงานว่า ชาวลีซอ หรือ ลีซู หลายพันคนได้มารวมตัวจัดงานที่เมืองกุด เขตมัณฑะเลย์ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ภาษาลีซอ ถูกประดิษฐ์ขึ้นครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีชาวลีซอจากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งจากในรัฐฉาน รัฐคะฉิ่น หรือในย่างกุ้งมาร่วมงานอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ ภาษาลีซอได้รับการพัฒนาและประดิษฐ์ขึ้นโดยผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ชื่อ J.O.Freser และอาจารย์ที่ชื่อว่า อูบ่าด่าว โดยใช้อักษรโรมันในการเขียนเมื่อปี ค.ศ. 1918 จากนั้นชาวลีซอจึงได้ใช้ภาษาที่ถูกคิดค้นดังกล่าวเป็นต้นมา และมีรายงานว่า ในช่วง 10 ปีมานี้ พระสงฆ์ชาวลีซอยังได้คิดค้นภาษาลีซอขึ้นมาอีกโดยใช้อักษรพม่าในการเขียน นอกจากนี้ การเรียนภาษาลีซอในเมืองกุดยังได้รับการส่งเสริมต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2559 – 2560 ตามโรงเรียนรัฐบาล 40 แห่งในเมืองกุดมีการเรียนการสอนภาษาลีซอ มีครูราว 100 คน ที่มีศักยภาพสอนภาษาลีซอ และมีนักเรียนจำนวน 7,000 คน เรียนภาษาลีซอในเมืองกุด

ภาพ : สำนักข่าวไทใหญ่ แสนปาย

ขณะที่การจัดงานฉลองภาษาลีซอครบ 100 ปีที่ผ่านมานั้น มีชาวลีซอทั้งจากในรัฐฉาน รัฐคะฉิ่นและพื้นที่อื่น ๆ เช่น ย่างกุ้งกว่า 3,000 คน ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดประชุม รวมไปถึงการร้องรำในแบบวัฒนธรรมลีซอเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาลีซอสืบไป ทั้งนี้คาดว่า ประชากรชาติพันธุ์ชาวลีซอในพม่าน่าจะมีอยู่มากกว่า 500,000 คน แต่พบว่า ในแต่ละพื้นที่อาจมีเครื่องแต่งกายและการพูดที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ภาษาลีซอจัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ธิเบต มีชาวลีซออาศัยทั้งในพม่า ประเทศจีน อินเดีย และในประเทศไทย

ภาพ : สำนักข่าวไทใหญ่ แสนปาย

ที่มา สำนักข่าวไทใหญ่ แสนปาย
แปลและเรียบเรียงโดย สำนักข่าวชายขอบ

Share.

Comments are closed.