รายงานผลกระทบเขื่อนในแม่น้ำโขงของคณะมนตรีแม่น้ำโขง

0

ภาคประชาชนเป็นห่วงผลกระทบแม่น้ำโขง จากรายงานผลกระทบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงของคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขง หรือ MRC ที่พบว่าในปี 2040 หากมีการสร้างเขื่อนครบทั้งหมดจะมีตะกอนดินในปากแม่น้ำโขงที่ประเทศเวียดนามเหลือเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นการทำลายระบบนิเวศที่สำคัญ จึงเรียกร้องรัฐบาลทุกประเทศให้ความสำคัญกับรายงานฉบับนี้เพื่อยับยั้งผลกระทบที่จะกิดขึ้นในอนาคต
ที่มา http://news.ch3thailand.com/local/68951

Share.

Comments are closed.