ศิลปินแห่งชาติ-กวีซีไรต์-ดารา-ผู้กำกับ ร่วมลงชื่อคึกคักถึง”นายกฯ”-ค้านกทม.ฮุบหอศิลป์ไปบริหารเอง เรียกร้องให้ปฏิบัติตามปฏิญญาข้อตกลง

0


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายศิลปินและภาคประชาสังคมศิลปวัฒนธรรม นำโดยนายจุมพล อภิสุข นายวสันต์ สิทธิเขต ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขอให้ระงับมิให้กรุงเทพมหานคร(กทม.)ยึดคืนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไปบริหารเอง

ในหนังสือระบุว่า การให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการกทม.เรื่องยึดคืนหอศิลป์ฯาาบริหารเองโดยอ้างสาเหตุการบริหารของมูลนิธิหอศิลป์ฯมีความบกพร่องนั้น เครือข่ายฯเห็นว่าเป็นการกล่าวหาที่ปราศจากมูลความจริง โดยหอศิลป์ได้ให้บริการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและศิลปะกว่า 100 ครั้งต่อปีซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมมากกว่าปีละ 1 หมื่นคนนอกเหนือจากผู้ที่มาร่วมเยี่ยมชมงานศิลปะและกิจกรรมต่างๆปีละกว่า 1 ล้านคน ขณะที่หอศิลป์ยังสามารถจัดหางบประมาณในทางกิจกรรมศิลปะได้เอง นอกเหนือจากที่ กทม.อุดหนุนปีละ 40 ล้านบาท

“การที่ กทม.จะยึดเอาหอศิลป์ไปบริหารเองเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและผิดข้อตกลงของปฏิญญาที่อดีตผู้ว่าคือนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ลงนามร่วมกับเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 โดยมีศิลปินแห่งชาติทุกสาขาและตัวแทนภาคประชาสังคม ร่วมลงนาม”ในหนังสือระบุ

หนังสือระบุด้วยว่าในปฏิญญามีเนื้อหาสำคัญคือให้หอศิลป์ได้บริหารโดยมูลนิธิหอศิลป์ที่มีกรรมการและผู้บริหารอันเป็นตัวแทนจากศิลปิน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัวและเข้าใจความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและศิลปะในนานาประเทศอย่างแท้จริง โดย กทม.จะให้การสนับสนุนงบประมาณ

“เครือข่ายฯจึงขอคัดค้านข้อกล่าวหาของผู้ว่ากทม. เพราะนอกจากผิดปฏิญญาที่ กทม.ทำไว้กับประชาชนและศิลปินแล้ว หน่วยงานของกทม.ยังไม่มีศักยภาพและความรู้ที่จะบริหารองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย จึงขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศและมีอำนาจแต่งตั้งผู้ว่าฯมีคำสั่งระงับแนวคิดของผู้ว่าฯโดยด่วน และขอให้กทม.เคารพในปฏิญญาที่ได้ตกลงไว้ด้วย”ในหนังสือระบุ

ทั้งนี้ท้ายหนังสือยังได้แนบรายชื่อบุคคลที่ร่วมลงนาม จำนวน 532 คนซึ่งมีทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงและประชาชนทั่วไป โดยศิลปินแห่งชาติ อาทิ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศ.ปรีชา เถาทอง นางชมัยภร แสงกระจ่าง นายสถาพร ศรีสัจจัง นายสุรชัย จันทิมาธร

กวีซีไรต์ อาทิ นายชาติ กอบจิตติ นายไพฑูรย์ ธัญญา นายไพวรินทร์ ขาวงาม นางจิระนันท์ พิตรปรีชา ,ดารานักแสดง อาทิ นายสุเชาว์ พงษ์วิไล ,ผู้กำกับการแสดง อาทิ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล นายนนทรีย์ นิมิบุตร

Share.

Comments are closed.