ศิลปินเชียงรายร่วมเคียงข้างแม่น้ำ จัดนิทรรศการศิลปะ “ภูมิทัศน์ที่มีชีวิต อิง กก โขง”

0


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา เปิดเผยว่าในวันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะ “Living landscape art exhibition “ภูมิทัศน์มีชีวิต อิง กก โขง ขึ้นที่ขัวศิลปะ อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นการใช้ศิลปะในการสื่อสารต่อสังคม โดยมุ่งหลังให้ชาวเชียงรายและผู้คนที่อาศัยอยู่ใต้ภูมิทัศน์ลุ่มน้ำโขง ที่มีน้ำสาขาเชื่อโยงทั้งแม่น้ำอิง แม่น้ำกกและแม่น้ำสาขาย่อยอีกกว่าร้อยสาย ได้เกิดความตระหนักในการอยู่ร่วมกัน

นายสมเกียรติกล่าวว่า สถานการณ์ของแม่น้ำต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายตกอยู่ในอาการน่าเป็นเป็นห่วงเพราะถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงวามยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีภาวะเป็นภัยคุกคามทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้แม่น้ำอิง กก โขง กำลังเข้าสู่วิกฤต หากผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ร่วมกันดูแลและแก้ไข

“นิทรรศการครั้งนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวลุ่มน้ำและผู้คนในชุมชนที่ต่างต้องทำหน้าที่ให้เกิดความสมดุลเพื่อส่งผ่านความยั่งยืนสู่คนรุ่นหลัง และความงดงามในงานศิลปะครั้งนี้ได้บอกเล่าถึงชีวิตนิเวศวัฒนธรรมและเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนที่หลากหลายและอยู่ภายใต้ภูมิทัศน์ลุ่มน้ำเดียวกัน”

ด้านนายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ ศิลปิน กล่าวว่าคนเชียงรายอาศัยแม่น้ำสายหลักคืออิง กกและโขงในการหล่อเลี้ยงผู้มคนมายาวนาน และยังคงเป็นภูมิทัศน์ที่มีชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้เป็นการเปิดมุมมองความคิด สร้างความตระหนัก สะท้อนจากความงดงามที่ศิบปินได้ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง กก โขง ในผลงานศิลปะ ซึ่งชวนให้ตั้งคำถามกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน แต่ละหน้าที่ที่เราต่างเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากแม่น้ำเหล่านี้ เราจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแล และใช้ประโยชน์ให้เกื้อกูลยังคงความสมบูรณ์สู่ลูกหลานได้อย่างไร

นายอภิรักษ์กล่าวว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดศิลปะสื่อสารต่อสังคมโดยศิลปินเชียงรายได้รวมตัวกันซึ่งใช้ภูมิทัศน์แม่น้ำเป็นชื่อกลุ่ม เช่น ศิลปินกลุ่มสายน้ำกก ศิลปินกลุ่มสายน้ำอิง กลุ่มแม่น้ำโขง และอีกหลายกลุ่มซึ่งถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของศิลปินในการสื่อสาร เพราะนอกจากแสดงความงดงามทางศิลปะแล้วยังเป็นการแฝงแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไว้ข้างผลงาน เช่นเดียวกับความมีชีวิตชีวาของลุ่มน้ำกับวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความสัมพันธ์กันในการพึ่งพาอาศัย

Share.

Comments are closed.