พม่ายังไร้กฎหมายคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัว-ละเมิดทางเพศ ชี้ส่วนใหญ่ไม่รู้สิทธิเหตุสังคมกำหนดบทบาทผู้หญิงเป็นแค่แม่บ้าน

0

ภาพจาก Karen Women Organization

นายอูหน่ายหง่านลิน รัฐมนตรีด้านสวัสดิการจากเขตย่างกุ้งออกมาเรียกร้องสนับสนุนให้ผู้หญิงในพม่าได้รับรู้สิทธิของตัวเอง เพื่อให้การกระทำความรุนแรงในครอบครัวลดน้อยลง โดยชี้ว่า วัฒนธรรมของพม่ากำลังกำหนดบทบาทของผู้หญิงเป็นแค่ผู้ดูแลภายในบ้านเท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงในประเทศไม่ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง อีกทั้งผู้หญิงส่วนใหญ่ในพม่ายังมองว่า การกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้ทราบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาของพม่าเมื่อปี 2560 และจากมูลนิธิ International Coaches Federation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรจากสหรัฐฯ เผยให้เห็นข้อมูลที่น่าตกใจว่า มีผู้หญิงมากถึง 17 เปอร์เซ็นต์ อายุระหว่าง 15 ถึง 49 ปี เคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายทางร่างกายหรือถูกละเมิดทางเพศจากคู่ครองตัวเอง ด้านนายอูหน่ายหง่านลินเผยว่า มากกว่าครึ่งของประชากรในพม่าเป็นผู้หญิง ดังนั้นการปกป้องผู่หญิงก็เท่ากับการปกป้องความสามารถในกำลังผลิตของประเทศไปด้วย “โดยหากผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เชื่อว่าผู้หญิงจะได้รับการสนับสนุนและได้รับการส่งเริมในด้านการพัฒนามากขึ้นด้วย” เขากล่าว

จากการสำรวจตัวเลขประชากรเมื่อปี 2557 พบว่า ประชากรในพม่ามีจำนวน 51 ล้านคน เป็นผู้หญิงจำนวน 26 ล้านคน “หากผู้หญิงรู้สิทธิของตัวเอง พวกเขาก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลและช่วยเหลือคนอื่น ๆ ที่กำลังประสบปัญหาถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวได้” หนึ่งในตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนที่ร่วมจัดงานสัมนาในหัวข้อ ความปลอดภัยของผู้หญิง ซึ่งจัดไปเมื่อเร็ว ๆ นี้กล่าว ขณะที่มีรายงานเช่นกันว่า ในรัฐธรรมนูญปี 2551 ที่ทหารเป็นผู้ร่างขึ้นนั้นกำหนดบทบาทให้ผู้หญิงเป็นแม่ ซึ่งอาจจะยิ่งไปส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทแค่การให้กำเนิดบุตรเท่านั้น

นางดอว์ลินลินหล่าย ผู้จัดการโครงการฝ่ายสิทธิผู้หญิง จากองค์กร ActionAid Myanmar กล่าวว่า ยังคงไม่มีความเสมอภาคทางเพศ ผู้หญิงจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้ก็ต่อเมื่อไม่มีความรุนแรง

รายงานชื่อ “Facing Barriers to Gender Equality in Myanmar” จัดทำโดยองค์กร Global Justice Center and Gender Equality Network เผยให้เห็นว่า มี 2 ประเทศในอาเซียนที่ยังขาดกฎหมายคุ้มครองผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายและถูกละเมิดทางเพศ หรือกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองผู้หญิงจากการถูกทำร้าย โดยพบพม่าเป็น 1 ใน 2 ประเทศดังกล่าว

ที่มา Myanmar Times
แปลและเรียบเรียงโดย สำนักข่าวชายขอบ

Share.

Comments are closed.