จีนเดินหน้าฮุบเกลี้ยง “สีพันดอน” สัมปทานเมืองโขง-ลาวใต้ 6 หมื่นไร่ สร้างอภิโปรเจค-น้ำตกคอนพะเพ็งก็ไม่เหลือ

0

ภาพจาก Laotian Time

โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษมหานทีสี่พันดอน แขวงจำปาสักของสปป.ลาว จะเดินหน้าต่อไม่ได้หากไม่มีการดำเนินการชดเชยให้กับชาวบ้าน รัฐบาลลาวพึ่งเซ็นสัญญาสัมปทานร่วมกับผู้พัฒนาโครงการสัญชาติจีน ในนาม บริษัทลาวมหานทีสี่พันดอน(ฮ่องกง)อินเวสต์เมนท์จำกัด ซึ่งเป็นหุ้นส่วน กับบริษัท LTV Road and Bridge Construction Sole จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้าง ทั้งนี้เอกสารทางการระบุว่า ควรจะต้องมีการดำเนินการชดเชยให้ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบก่อที่จะเดินหน้าโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างที่จะเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลเน้นย้ำ

นายคำพล นวนแสงสี กล่าวกับสำนักข่าวเวียงจันทร์ไทม์ว่า โดยโครงการนี่มีการลงทุน 9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 9,654 เฮกตาร์หรือ 60,525 ไร่ รวมถึงพื้นที่น้ำตกคอนพะเพ็ง และดอนอีกหลายแห่ง ที่เมืองโขง โครงการนี้มีสัญญาสัมปทานอายุ 50 ปีและสามารถต่อสัญญาได้อีก อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาโครงการได้ขอใช้พื้นที่ในระยะแรกของโครงการที่ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน 7,000 เฮกตาร์ หรือ 43,750 ไร่ ใกล้กับน้ำตกคอนพะเพ็ง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน ซึ่งที่ดินกว่า 3,000 เฮกตาร์ หรือ 18,750 ไร่ เป็นที่ดินที่มีการถือครองโดยชาวบ้านและชุมชน โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติพิจารณาการชดเชยแล้ว

คณะกรรมการนี้จะทำหน้าที่สำคัญในการพิจารณาค่าชดเชยที่เป็นธรรมต่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีกว่าและเทียบเท่ากับชีวิตจริงก่อนดำเนินโครงการโดยจะมีการสร้างเมืองใหม่ในภาคใต้ของลาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการมหานทีสี่พันดอน เป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีแผนการก่อสร้างพื้นฐาน โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิต การศึกษา สาธารณสุข ศูนย์เพื่อความบันเทิงและสวนสนุก และโครงการอื่นเช่น การประมง ส่งเสริมการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน

ดร.สุพัน แก้วมีไซ รัฐมนตรีประจำกระทรวงแผนงานและการลงทุน สปป.ลาว กล่าวระหว่างพิธีเซ็นสัญญาว่า เป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากถึง 1.3 ล้านคน และเกิดรายได้มากถึง 205 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2025 และ นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคนและเกิดรายได้ 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2050 และรายได้จากภาษีหลายบริการกว่า 107 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และจะสร้างงานกว่า 100000 ตำแหน่งให้คนท้องถิ่น

Share.

Comments are closed.