ด่วน! รัฐบาลลาวสั่งให้ตรวจสอบทุกเขื่อนทั่วประเทศ นักสร้างเขื่อนใจระทึก-ยุติรับโครงการสร้างใหม่เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ

0


เว็บไซด์ Idsala รายงานวันนี้ (7 สิงหาคม 2561) ว่า การประชุมสมัยวิสามัญประจำเดือนสิงหาคม 2018 ได้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่ 6 และจบลงตอนบ่ายของวันที่ 7 สิงหาคม 20018 สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งที่ประชุมได้ตกลงแต่งตั้ง คณะรับผิดชอบการตรวจสอบด้านเทคนิคและคุณภาพในการก่อสร้างและพัฒนาเขื่อนต่างๆที่กำลังก่อสร้างและก่อสร้างเสร็จไปแล้วในทั่วประเทศโดยมอบให้กระทรวงพลังงานและบ่อแร่เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญสากล ถ้าตรวจสอบพบเห็นสิ่งผิดปกติในการออกแบบ หรือในมาตรการก่อสร้าง ก็ให้มีการรายงานให้รัฐบาลเป็นรายกรณีไป เพื่อเอามาเป็นมาตรการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกันนี้ รัฐบาลจะหยุดชั่วคราวในการพิจารณาโครงการใหม่ไว้ก่อน เพื่อศึกษาทบทวนทางยุทธศาสตร์ใหม่่และแผนพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าในสปป.ลาวต่อไป

ทั้งนี้ปัจจุบันมีเขื่อนบนแม่น้ำโขงตอนล่าง 11 เขื่อน โดยในสปป.ลาว มี 6 เขื่อน ซึ่งกำลังก่อสร้าง 2 เขื่อน คือ ไซยะบุรีและดอนสะโฮง กำหนดเสร็จและส่งไฟปี 2562 ขณะที่เขื่อนปากแบง ทำกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าเสร็จแล้ว แต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)และบริษัทต้าถัง ล่าสุด รัฐบาลลาวพึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง ในกรณีเขื่อนปากลาย (วันที่ 13 มิถุนายน 2561)

Share.

Comments are closed.