กลุ่มพิทักษ์รักษ์แก่งกระจานยื่นหนังสือถึงนายกฯระงับสร้างถนนคอนกรีตขึ้นพะเนินทุ่ง “ศรีสุวรรณ”ขู่ฟ้องศาลแน่หาก อท.ยังเดินหน้า

0


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ประชาชนในนามเครือข่ายพิทักษ์รักษ์ป่าแก่งกระจานนำโดยนายจำลอง วิลัยเลิศ รวมทั้งนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้ระงับโครงการสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเขาพะเนินทุ่งในอุทยานแห่งชาติ(อท.)แก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยนายจำลองกล่าวว่าสืบเนื่องจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 (บ้านโป่ง)จังหวัดราชบุรี ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเส้นทาง เพื่อการท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และอนุมัติสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 20.5 กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทำโดยรัฐและเป็นการดำเนินงานอย่างเร่งรีบ โดยไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มโครงการและหารือมาตรการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายจำลองกล่าวว่ารู้สึกห่วงใยในผืนป่าแก่งกระจานและยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเส้นทางขึ้นเขาพะเนินทุ่งให้เป็นทางคอนกรีตตลอดทั้งสาย เนื่องจากถนนเส้นนี้จะสร้างผ่านพื้นที่ใจกลางอันเปรียบเสมือนหัวใจของผืนป่าแก่งกระจานซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยานฯ โดยเป็นบ้านและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าหายาก เช่น เสือ สัตว์ป่าสงวน อย่างเก้งหม้อ เลียงผา สมเสร็จ แมวลายหินอ่อน

“แม้ในอนาคตอุทยานฯตั้งใจออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เช่น การจำกัดความเร็วของการขับขี่ หรือควบคุมปริมาณยานพาหนะที่สัญจร แต่มาตรการเหล่านั้นยังเป็นเรื่องน่าสงสัยว่าสามารถบังคับใช้ได้เข้มงวดเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวซึ่งดูจะล้มเหลวในทางปฏิบัติมาตลอดแทบทุกอุทยานฯ อีกทั้งนโยบาย กฎระเบียบนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งขึ้นกับผู้รับผิดชอบ ดังนั้น ลักษณะทางกายภาพถนนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์”นายจำลอง กล่าว

นายจำลองกล่าวว่า เครือข่ายพิทักษ์รักษ์ป่าแก่งกระจานเข้าใจดีว่า ย่อมมีความต้องการจากหลายฝ่าย ทั้งจังหวัดหรือการท่องเที่ยวที่อยากอำนวยความสะดวกให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวสะดวกปลอดภัย ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวด้วย อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติ ในกรณีของอุทยานแห่งชาติแม้จะอนุโลมให้มีการแบ่งโซนให้มีใช้ประโยชน์ทางนันทนาการการท่องเที่ยวได้ แต่เป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุด ก็ยังเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และความสมดุลของระบบนิเวศ

นายจำลองกล่าวว่า พวกตนเห็นด้วยกับการซ่อมแซมเส้นทางนี้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน แต่ควรแก้ไขปรับปรุงเฉพาะบางจุดที่มีความเสี่ยง ชำรุดซ้ำซาก เช่น ช่วงที่มีความลาดชันสูงหรือ จุดที่มีน้ำกัดเซาะ มีดินถล่มซ้ำซาก เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของการลาดตระเวน ด้วยวิธีนี้น่าจะลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าลงไปได้มาก อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณได้ไม่น้อย แต่หากเดินหน้าก่อสร้างถนนคอนกรีตอาจเกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่าสงวนแห่งชาติอย่างร้ายแรง เนื่องจากผลกระทบด้านต่างๆโดยเฉพาะในระยะการก่อสร้าง เครื่องจักรกลดำเนินการมีเสียงดัง ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เศษวัสดุที่เป็นสิ่งแปลกปลอม เช่นไม้แบบ เศษโลหะ รวมทั้งเศษขยะจากการก่อสร้าง การดำเนินโครงการไม่มีมาตรการควบคุมผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ระงับโครงการดังกล่าวโดยเร่งด่วน

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่าหากกรมอุทยานฯยังเดินหน้าสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเขาพะเนินทุ่งก็จะฟ้องศาลปกครองและให้มีการไตร่สวนฉุกเฉินเพราะถือว่าละเลยการปฎิบัติหน้าที่และใช้อำนาจมิชอบเนื่องจากโครงการสร้างถนนคอนกรีตได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติและความโดดเด่นของป่าแก่งกระจานที่กำลังขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

“เรื่องนี้เป็นดรรชนีชี้วัดว่าผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแค่ไหน มิใช่เพียงแค่พูด ที่สำคัญคือเราต้องจัดความสำคัญให้ถูก เพราะอุทยานฯมีหน้าที่พิทักษ์ดูและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก ไม่ใช่อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก เราไม่ได้ขัดขวางการซ่อมแซมถนน เพราะคุณสามารถทำได้ในจุดที่พังและเป็นอันตราย แต่ไม่ใช่สร้างใหม่ทั้งเส้นทาง” นายศรีสุวรรณ กล่าว

Share.

Comments are closed.