วิจัยระบุชัด “เสือดาว” ในป่าแก่งกระจานได้รับผลกระทบจากถนน-มนุษย์ ชี้ต้องหลบเลี่ยงหากินไกลขึ้น ฝ่ายคัดค้านสร้างถนนคอนกรีตขึ้นพะเนินทุ่งจัดเวทีอีกครั้ง 11 พย.

0


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเส้นทางที่เตรียมสร้างถนนคอนกรีตทดแทนถนนเส้นเดิมจากด่านบ้านกร่างสู่เขาพะเนินทุ่งระยะทาง 20.5 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์ นักวิชาการ และประชาชนอย่างกว้างขวาง เพราะเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า โดยอุทยานฯ ได้นำภาพเสือดาวที่กำลังเดินอยู่บนถนนมาโชว์พร้อมอ้างว่า การสร้างถนนไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า อย่างไรก็ตามข้ออ้างดังกล่าวของผู้บริหารอุทยานฯ กลับตรงกันข้ามกับผลการวิจัยของนักวิชาการ

ทั้งนี้จากผลการวิจัยในหัวข้อ “ผลกระทบจากการรบกวนของมนุษย์ต่อถิ่นที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมของเสือดาวในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน” ซึ่ง ดร.ดุสิต งอประเสริฐ นักวิจัยประจำกลุ่มนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับนักวิจัยอีก 2 คนได้ระบุว่า ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างถนนและการพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่อนุรักษ์สามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อพฤติกรรมของสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ เช่น เสือดาว โดยเสือดาวเป็นนักล่าที่อาจจะอ่อนไหวต่อผลกระทบ

งานวิจัยชิ้นดังกล่าว ดร.ดุสิตและคณะได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า (camera trapping) ในบริเวณป่าแก่งกระจานซึ่งเป็นถนนเดียวกับที่มีภาพเสือดาวเดินอยู่และอุทยานฯ นำมาโชว์ โดยในการประเมินอิทธิพลของการรบกวนของมนุษย์ตลอดแนวขอบผืนป่าต่อพฤติกรรมและการใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือดาวในพื้นที่ 104 ตารางกิโลเมตรของอุทยานฯ แก่งกระจาน โดยตัวอย่างศึกษาได้บันทึกว่าอย่างน้อยมีเสือดาวตัวผู้ 4 ตัวและตัวเมีย 2 ตัว

“ถนนเข้าสู่ป่าอุทยานฯ แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของเสือ แต่การเคลื่อนที่และกิจกรรมของเสือได้รับผลกระทบจากการจราจรของมนุษย์ในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจากการทำแบบจำลองชี้ให้เห็นว่า การใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือเพิ่มระยะทางยิ่งขึ้นจากขอบของป่าที่มีการอาศัยอยู่ของมนุษย์” ในงานวิจัยระบุ

นอกจากนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ยังระบุด้วยว่า ในส่วนอื่นๆ ในพื้นที่ที่พบเสือดาว ส่วนใหญ่พบกิจกรรมในช่วงกลางวันน้อยหากเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เข้ามาใช้ แต่จะพบมากกว่าหากมีมนุษย์ใช้น้อยลง ทั้งนี้ควรมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม

ด้านนายกุศล กาญจนเกตุ ช่าวภาพอิสระ กล่าวว่า ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการจัดกิจกรรม “ถนนในป่าอนุรักษ์ ความพอดีอยู่ตรงไหน..Road Kills!!” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดการแสดงดนตรีจากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ เกี่ยวกับมุมมองในการสร้างถนนคอนกรีตสู่เขาพะเนินทุ่งตั้งแต่ภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายจะมีช่างภาพทั้งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่และช่างภาพที่มากด้วยประสบการณ์ โดยเฉพาะที่ได้สัมผัสกับผืนป่าแก่งกระจานมาร่วมแสดงทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างถนนคอนกรีตเส้นนี้

Share.

Comments are closed.