ชี้รัฐบาลผิดพลาดอนุมัติสร้างเขื่อนวังหีบ เครือข่ายประชาชนภาคใต้ 24 องค์กรยืนข้างชาวบ้านที่ได้รับผบกระทบ จัดกิจกรรมหนุนให้กำลังใจ

0

ชาวบ้านจากหลายจังหวัดภาคใต้ร่วมให้กำลังใจชาววังหีบ 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณริมคลองวังหีบปากทางเข้าหมู่1 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองวังหีบได้ร่วมกันจีดเวทีแลกเปลี่ยน “ปกป้องสิทธิชุมชนและผืนป่าโบราณ” หยุดเขื่อนวังหีบโดยมีชาวบานจากจังหวัดต่างๆในภาคใต้ รวมทั้งศิลปิน และนักวิชาการ เข้ร่วมประมาณ 200 คน. ขณะที่เจ้าหน้าที่ของทางการทั้งตำรวจนอกเครื่องแบบ ทหารและข้าราชการเฝ้าสังเกตการประมาณ 20-30 คน

นายยงยุทธ มนีฉาย ชาวบ้านวังหีบ กล่าวถึงการเรียกร้องให้หยุดเขื่อนวังหีบว่า ประชาชนคนวังหีบ อยู่อาศัย และทำกินในผืนแผ่นดินแห่งนี้มานานร่วมร้อยปี และไม่เคยคิดที่จะอพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเราออกไปอยู่ที่อื่น เพราะที่นี่คือบ้าน แต่การที่รัฐบาลพยายามที่จะยึดคืนพื้นที่เพื่อนำไปสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำโดยอ้างถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเพื่อการเกษตรนั้น เป็นเหตุผลที่กรมชลประทานใช้กับทุกพื้นที่การสร้างเขื่อนของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้

“นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมต่างออกมาเสนอความเห็นแย้งแล้วว่าการสร้างเขื่อนไม่ได้เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หรือขาดแคลนน้ำ เพราะในหลายพื้นที่ที่มีเขื่อนอยู่แล้วก็ยังต้องประสบกับปัญหานี้ในทุกฤดูกาล ส่วนการอ้างถึงแหล่งท่องเที่ยวยิ่งไม่มีน้ำหนักเพียงพอ เพราะบ้านวังหีบแห่งนี้มีสายธารและน้ำตกที่สวยงาม และยังเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวิภาพที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช และของประเทศ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้ดีกว่าการนำไปสร้างเขื่อน และที่มากไปกว่านั้นคือบริเวณที่จะมีการเวนคืน และยึดคืนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินจากประชาชนเกือบ 100 ครัวเรือนนี้ คือการล่มสลายของชุมชนชนบทอีกแห่งหนึ่งที่พวกเราไม่สามารถทำใจยอมรับได้”นายยงยุทธ กล่าว

ชาวบ้านจากหลายจังหวัดภาคใต้ร่วมให้กำลังใจชาววังหีบ 

นายยงยุทธกล่าวว่า การที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นการปิดหูปิดตาไม่รับฟังเหตุผล และข้อเรียกร้องของประชาชนตามที่ได้พยายามนำเสนออย่างมีเหตุผลตามขั้นตอนของระบบการเมืองการปกครองตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่การดำเนินการในพื้นที่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคงเข้ามาในชุมชนบ้านวังหีบอย่างผิดปกติ และล่าสุดยังมีการโปรยใบปลิวของกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนโครงการออกมากล่าวร้ายกับกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านโครงการ ทั้งยังอ้างถึงสถาบันเบื้องสูงอย่างไม่เหมาะสม เพียงหวังจะปิดกั้นการแสดงออกของพวกเราในฐานะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ต้องการออกมาสื่อสารกับสังคม และสาธารณะเพื่อให้รับรู้ถึงความทุกข์ร้อน และความไม่ชอบธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

“ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยการสั่งยุติโครงการเขื่อนวังหีบในทันที และขอให้หยุดการคุกคามชาวบ้านในทุกรูปแบบ มิเช่นนั้นแล้วพวกเราจะกระทำการทุกวิถีทางตามระบบประชาธิปไตย และตามสิทธิอันชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อจะคัดค้านโครงการเขื่อนวังหีบอย่างถึงที่สุด”นายยงยุทธ กล่าว

ภาพวาดฝีมือนายประสาท นิรันดรประเสริฐ ศิลปิน

ขณะที่นายสมบูรณ์ คำแหง เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)ภาคใต้ได้อ่านแถลงการณ์ในนามเครือข่ายภาคประชาชน 24 องค์กร โดยระบุว่าพวกตนจะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และคัดค้านการสร้างเขื่อนวังหีบอย่างถึงที่สุดเพราะรัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการสร้างเขื่อนวังหีบชนิดไร้เหตุผล เพราะมิได้ตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่ากรมชลประทานไม่ได้นำเสนอข้อมูลให้รัฐบาลได้รับทราบ เพียงแต่อ้างเหตุผลว่าต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อการเกษตร และการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่เพียงเท่านั้น หากแต่ในความเป็นจริงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอทุ่งสง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีทั้งผืนป่าอันเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ และมีความสวยงามเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

“พวกเราได้ติดตามสถานการณ์ของโครงการและติดตามถึงความเคลื่อนไหวของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราบางส่วนเคยลงมาเยี่ยมดูสภาพพื้นที่จริงหลายครั้ง พร้อมกับได้มีการบันทึกข้อมูล ภาพถ่าย และวาดภาพความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของพื้นที่แห่งนี้ เราจึงมีความเชื่อด้วยความสุจริตใจ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าบ้านวังหีบไม่ควรถูกใช้เป็นพื้นที่สร้างเขื่อนโดยสิ้นเชิง และเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างความสูญเสียให้กับชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างไม่อาจเรียกกลับคืนได้ ดังนั้นการตัดสินอนุมัติโครงการของรัฐบาลในครั้งนี้ถือเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งที่พวกเราไม่สามารถยอมรับได้”นายสมบูรณ์กล่าว

Share.

Comments are closed.