สารคดีวีดีโอ เรื่อง พิธีกินข้าวกับวิญาณ

0


เรื่องเล่าของปัญหาการคุกคามวิถีชีวิตและสิทธิชุมชนของชาวเลในอันดามัน ที่สะท้อนผ่านพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวเล
สารคดีโดย ชาญวิทย์ สายวัน นักสื่อสารชายขอบ จ.ภูเก็ต

Share.

Comments are closed.