สื่อมวลชนลงพื้นที่ ย่างกุ้ง-ทวาย

0

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน คณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปยังกรุงย่างกุ้ง และเมืองทวาย พม่า เพื่อพูดคุยหารือสถานการณ์กับกลุ่มภาคประชาสังคมพม่า ลงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย พื้นที่ได้รับผลกระทบ หมู่บ้านประมง เมืองโบราณ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสื่อท้องถิ่นของภาคตะนาวศรี พม่า

 

5

 

 

4

3

2

1

Share.

Leave A Reply