สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา จากการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร

0
[gview file=”Wateru0E40u0E25u0E48u0E21u0E2Au0E23u0E38u0E1Bu0E23u0E27u0E21_Rev.2.pdf”]
Share.

Comments are closed.