นักข่าวพลเมือง เสียงเล็กๆ จากแม่สอด

0

คนในชุมชนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากยื่นข้อเรียกร้องเรื่องการเวนคื­นที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

Share.

Comments are closed.