ลงพื้นที่รอบเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย

0

คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่รอบเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย เมืองทวาย พม่า
ลงหมู่บ้านกะเหรี่ยงในแนวตัดถนนท่าเรือทวาย-ชายแดนไทย
หมู่บ้านประมงใกล้พื้นที่ซึ่งจะพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคม
พื้นที่แปลงอพยพ และชายหาดมองมะกัน

วันที่ 28-31 มีนาคม 2555

Share.

Leave A Reply