สื่อมวลชนลงพื้นที่แม่น้ำโขงชายแดนไทย-ลาว

0

สื่อมวลชนลงพื้นที่แม่น้ำโขงชายแดนไทย-ลาว บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ร่วมงานวันเด็กสองฝั่งโขง เวทีสาธารณะฟังเสียงเด็กๆ ชายขอบ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตริมน้ำโขง เยี่ยมโรงเรียนในหมู่บ้านฝั่งลา
13-15 มกราคม 2555

Share.

Leave A Reply