Browsing: สถานะบุคคล

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นายชวิน ถวัลย์ภิยโย ช่างภาพอิสระ จังหวัดพัทลุง ในฐานะอาสาสมัครผู้ดูแล (ad…

ข้อมูล
0

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล นักกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิ…

ในประเทศ
0

วันรับปริญญาอาจเป็นวันสำคัญในชีวิตวันหนึ่งของใครหลายคนเป็นวันตอบแทนผลสำเร็จอันหอมหวานจากการพากเพียรใ…