Browsing: เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมายังอำเภอแม่สอด จ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมธิดารัตน์ โรงแรมไทย-ลาวริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย …

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ระหว่างการจัดสัมมนาเรื่อง “สิทธิชุมชนและสิทธิการพัฒนา : จากความรู้สู่ข้อเสนอ…

ในประเทศ
0

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม ที่โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. สถาบันพัฒนาองค์กรชุม…