สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ต่างประเทศ

กัมพูชา-เวียดนามรับผลกระทบหนักจากเขื่อนกั้นน้ำโขง ทะเลสาบเขมรแห้งหนักหวั่นชาวบ้านขาดแหล่งโปรตีน-ชายฝั่งดินแดนมังกร 9 หางถูกกัดเซาะรุนแรงเหตุดินตะกอนถูกกัก-รัฐบาลญวนเร่งหามาตรการด่วนแก้ไข

สถานทูตจีนแจง 4 ประเด็นสถานการณ์แม่น้ำโขง ระบุสื่อมวลชนรายงานเท็จ อ้างทุ่มเทอนุรักษ์นิเวศ-สิ่งแวดล้อมเหมือนลูกตาตัวเอง เครือข่ายภาคประชาชนลุ่มน้ำโขงโต้ทันควัน “ย้อนแย้ง”ชี้จัดการน้ำไม่เป็นธรรม เผยสถิติน้ำโขงผันผวนมากที่สุด