received_476636875830545
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม2558 ชาวประมง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมใจกันนำเรือประมงหลายสิบลำ เข้าล้อมเรือขุดเจาะสำรวจดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นครั้งที่ 2 ภายหลังเคยร่วมกันล้อมมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 จนนำมาซึ่งการเปิดเจรจา 2 ฝ่าย แต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ไม่ยอมรับข้อเสนอของชาวบ้าน

สำหรับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะสำรวจดิน เพื่อศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ขนาด 2,200 เมกะวัตต์ และท่าเรือขนส่งถ่านหิน คือขุดเจาะบริเวณสันดอนปลาซึ่งเป็นแหล่งหาปลาหลักของชาวประมง และแรงสั่นสะเทือนทำให้สัตว์น้ำรวมถึงปะการังเสียหาย ทั้งนี้ ระหว่างที่ล้อมเรือขุดเจาะของ กฟผ.อยู่ ชาวบ้านได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ กฟผ.แสดงความรับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าว ขณะที่ทาง กฟผ.ยืนยันว่า ได้มีการแจ้งผู้นำชุมชนและชาวประมงไว้ล่วงหน้าแล้ว

สาระสำคัญของแถลงการณ์เครือข่ายคนสงขลา–ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ระบุว่า การดำเนินการของ กฟผ.ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักแก่ประชาชนและชาวประมง อ.จะนะ อ.เทพา จ.สงขลา และ อ.หนอกจิก จ.ปัตตานี โดยเครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้ กฟผ.ออกมาชี้แจงแสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ขอชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี และคนไทยว่า การออกมาชุมนุมเรียกร้องในครั้งนี้ เพราะต้องการปกปักษ์รักษาทะเลเทพา-จะนะ-ปัตตานี ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ของคนสงขลา-ปัตตานีและคนไทยทุกคน เพราะหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโครงการท่าเทียบเรือขนถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้า จะทำให้ทะเลปนเปื้อนสารพิษ อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น และมีการกัดเซาะชายฝั่งเทพาอย่างรุนแรง ซึ่งจะไม่สามารถประกอบอาชีพประมงได้อีกตลอดไป

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.