received_991914597518492

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ชาวบ้านปากมูนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 10 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้อเรียนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลให้ตรวจสอบและสั่งการอันชอบธรรม กรณีที่นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 และมีมติให้ปิดประตูเขื่อนปากมูล ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ โดยจะปิดสนิททั้ง 8 บานในวันที่ 31 ตุลาคม 2558

นางสมปอง เวียงจันทร์ ชาวบ้านปากมูน กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการที่แก้ไขปัญหาชาวบ้านปากมูน ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน ได้ประชุมระดับพื้นที่นั้น ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าฯ ทั้งหมด 3 ครั้ง มีมติตรงกันให้คณะกรรมการฯเปิดประตูทั้ง 8 บาน นาน 3 เดือน แต่ที่ผ่านมาเปิดแค่ 2 เดือนเท่านั้น ชาวบ้านที่มีเครื่องมืออยู่อย่างจำกัด จึงทำประมงได้น้อย ในขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งแขวนเครื่องมือไปแล้ว แต่ที่เหลือและเดือดร้อนคือ คนทำนา ทำประมง ทำไร่ และไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว

“เขาเคยทรมานเรามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ครั้งนี้มติที่ประชุม อยู่ๆ ผู้ว่าฯไปแก้เองให้เปิดแค่บานเดียว 2 เดือน แบบนี้มันทำร้ายเราซ้ำๆ เราเจ็บมาแล้ว ไม่น่าจะมาทำแบบนี้กับเราอีก เราขอแค่เปิดประตูให้เราทำมาหากินบ้างเท่านั้น การกระทำของผู้ว่าฯ จึงนับเป็นการฝ่าฝืนมติที่ประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ที่มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยในการประชุมครั้งต่อไปคือวันที่ 27 ตุลาคม อยากให้ผู้ว่ารับผิดชอบกับกรณีดังกล่าว และขอให้รองรับมติดังกล่าว โดยอยากขอให้ผู้มีอำนาจส่วนกลาง สั่งการให้ผู้ว่าปฏิบัติตามคำสั่ง” นางสมปอง กล่าว

นางสมปอง กล่าวด้วยว่า ตนและชาวบ้านไม่เคยอยากจะเผชิญหน้ากับรัฐบาล แบบศัตรู โดยเฉพาะในสภาวะที่สังคมไทยกำลังต้องการความปรองดอง แต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลขึ้นมาเป็นเวลากว่า 5 เดือนแล้ว คณะกรรมการฯ ดังกล่าวยังไม่ได้มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านปากมูนเลย ขณะที่ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านปากมูนยังไม่ได้ดำเนินการอะไร ยังจะมาสร้างเงื่อนไขข่มเหงชาวบ้านอีก เพื่อให้แก้ปัญหาของชาวบ้าน อยากให้รัฐบาล เร่งสั่งการให้ผู้ว่าอุบลฯ ยุติการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปิดประตูเขื่อนปากมูล พร้อมกับให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด จากนั้นเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างตัวแทนรัฐบาล กับตัวแทนชาวบ้านปากมูน อย่างจริงจัง

อนึ่งในการยื่นหนังสือวันนี้ ชาวบ้านปากมูนได้ส่งหนังสือถึง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียนเชิญไปเป็นประธานเปิดแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา 8 แห่งที่จะมีขึ้นในงานวันรวมพลคน (อนุ)รัก (ษ์)ปลา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยสมัชชาคนจนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล โดยแหล่งอนุรักษ์ดังกล่าวนั้น ชาวบ้านตั้งใจว่าจะนำปลาแม่พันธุ์จากแม่น้ำมูน ที่ได้จากการเปิดประตูเขื่อนเพื่อสร้างเขตอนุรักษ์อย่างจริงจังให้แม่น้ำมูนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง หลังจากสภาพระบบนิเวศในลุ่มน้ำมูนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการสร้างเขื่อน
/////////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.