รูปจากแฟ้มภาพ Karen News
รูปจากแฟ้มภาพ Karen News

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ได้มีการเผยแพร่คำสั่งด่วนระดมพลของกองกำลังปกป้องชายแดน (Border Guard Force- BGF) พื้นที่รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยคำสั่งหนังสือเลขที่ 300/100 ซึ่งลงนามโดยผู้นำระดับสูงลำดับ 3 ของ BGF มีถึงกองร้อยที่ 1,2,3 และ 4 มีเนื้อหาสรุปว่า ให้กำลังพลทั้งหมดปฏิบัติดังนี้ ข้อ1. ในวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. ให้กำลังพลกองร้อยละ 300 นาย มารวมตัวกันที่ปากทางเมืองพะอัน เวลา 16.00 น. เพื่อไปเสนอข้อเรียกร้องที่ศาลาว่าการประจำเมือง โดยปราศจากการขัดขวาง และเดินไปโดยสันติวิธี ข้อ 2. ให้กำลังพลที่มารวมกันแต่งเครื่องแบบเต็มยศ พร้อมติดอาวุธประจำกาย ข้อ 3. แจ้งเรื่องนี้กับฝ่ายความมั่นคงทางการทหาร และขอคำแนะนำได้

แหล่งข่าวคนเดิมเปิดเผยว่า ขณะนี้ทางผู้นำกองกำลังBGF เกิดความไม่พอใจต่อฝ่ายทหารพม่าในพื้นที่เรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินแห่งหนึ่งในรัฐกะเหรี่ยงที่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ใด เพื่อประโยชน์อะไร ขณะเดียวกันอาจเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่ 8 พฤศจิกายน ก็เป็นได้

“ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ขณะเดียวกันอาจเป็นแผนการของรัฐบาลพม่าที่ต้องการล้มการเลือกตั้งในเขตพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงก็เป็นได้เช่นกัน” แหล่งข่าวคนเดิมกล่าว

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้นายทหารไทยยศพันเอกซึ่งพัวพันคดีม.112 และกำลังเป็นที่ต้องการตัวของทางการไทยได้เดินทางออกจากข้ามไปยังฝั่งพม่า โดยมีกลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่ายมารอรับ อย่างไรก็ตามมีข่าวว่านายทหารคนดังกล่าวมีความใกล้ชิดกับผู้นำ BGF สายกะเหรี่ยง

————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.