รายงาน ทางออกความชัดเจนด้านสถานะบุคคล ผู้ไม่มีสถานะบุคคลที่ชัดเจน Thai PBS

ตอนที่ 1

#รายงาน ข้อจำกัดของบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย #ข่าวเช้า #ThaiPBS

Posted by ThaiPBS on Monday, December 14, 2015

ตอนที่ 3

#รายงาน ทางออกความชัดเจนด้านสถานะบุคคล ผู้ไม่มีสถานะบุคคลที่ชัดเจน #ข่าวเช้า #ThaiPBS

Posted by ThaiPBS on Wednesday, December 16, 2015

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.