received_498146987012867
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 นางสาววิลาวัลย์ สุขพันธ์ ประธานชุมชนหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ( 22 ธันวาคม ) ตนและตัวแทนชาวบ้านชุมชนหากบางสักได้เดินทางไปยังวังสวนจิตรลดาเพื่อถวายฎีกา ถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องขอพระราชทานที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองราชเลขาในพระองค์ เป็นตัวแทนรับเรื่องไว้

ภาพ-ชายหาดบางสักซึ่งงดงามมาก ทำให้มีมีผู้่มาแอบอ้างที่ดินริมชายหาดกันมากมายภายหลังเกิดสึนามิ
ภาพ-ชายหาดบางสักซึ่งงดงามมาก ทำให้มีมีผู้่มาแอบอ้างที่ดินริมชายหาดกันมากมายภายหลังเกิดสึนามิ

นางสาววิลาวัลย์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ตนและชาวบ้านได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาไปหลายส่วน เนื่องจากชุมชนบางสักเผชิญกับปัญหาที่ดินมานานราว 11 ปี นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สึนามิ เมื่อปี 2547 โดยที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่กว่า 10 ไร่ เป็นที่ดินชุมชนดั้งเดิม ไม่มีเอกสารสิทธิรับรองเป็นรายบุคคล แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็อาศัยที่ดินทำกินและอยู่อาศัยมานาน ต่อมาภายหลังการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติจากสึนามิ ทางจังหวัดมีความพยายามจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะและชี้แจงกับชาวบ้านว่าไม่มีสิทธิครอบครอง ต่อมาเมื่อปี 2557 ทางตัวแทนได้ยื่นหนังสือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อร้องเรียนขอจดทะเบียนเป็นโฉนดชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยขอใช้พื้นที่เพียง 7 ไร่ แล้วให้มูลนิธิชุมชนไทเป็นผู้จดทะเบียน แต่ทางสำนักงานที่ดินและจังหวัดไม่เห็นชอบ ส่งผลให้การจัดการที่ดินในชุมชนหาดบางสักไม่แล้วเสร็จ ชาวบ้านจึงตัดสินใจถวายฎีกาถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อขอความช่วยเหลือ

“ตอนนี้เราอยู่กิน ประมาณ 18 ครอบครัว และรวมกลุ่มต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิเข้าไปอยู่อาศัยถิ่นเดิม แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จทั้งๆที่อำนาจส่วนกลางสั่งการมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมท้องถิ่นจึงไม่ทำตามคำสั่ง ครั้นพอชุมชนต้องการจะจดทะเบียนเป็นโฉนดชุมชน แล้วให้มูลนิธิชุมชนไทยจดทะเบียนให้ทางสำนักงานที่ดินกลับบอกว่ากลัวเป็นการนอมินี กระบวนการจัดการที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวจึงยังคงสภาพปัญหาเดิม” นางสาววิลาวัลย์ กล่าว

ประธานชุมชนหาดบางสัก กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อปี2553 ทางชุมชนได้กราบบังคมทูลหนังสือดังกล่าวมาแล้ว1ครั้งและกองราชเลขาในพระองค์ ได้ตอบรับเป็นหนังสือเลขที่ รล.0010/ 4651 และ รล.0002/9173 มีใจความสรุปว่า จังหวัดพังงาจะกันแนวเขตให้ชาวบ้านในชุมชนหาดบางสัก10 ไร่ สำหรับการอยู่อาศัยและทำกิน แต่ทางจังหวัดยังไม่ได้ดำเนินการ ชาวบ้านจึงตัดสินใจกราบบังคมทูลถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอีกครั้ง เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ
////////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.