ลาวพักให้สัมปทานเหมือง-สวนยางไปจนถึงปี 2558 หวังทบทวนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากเมกะโปรเจค

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ รายงานเมื่อวันอังคาร(26 มิย.)ว่ารัฐบาลลาว จะไม่อนุมัติโครงการลงทุนใหม่ด้านเหมืองแร่และเช่าที่ดินทำการเกษตร จนถึงปี 2558 เป็นอย่างเร็วที่สุด เพื่อทบทวนนโยบายการลงทุนในปัจจุบัน ประเมินโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ ทบทวนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่

 

“เราอนุมัติที่ดินผืนใหญ่โดยไม่เคยตรวจสอบรายละเอียด อาทิ ที่ดินใดเป็นของรัฐ ที่ดินไหนเป็นของชาวบ้าน จากนี้ไปจำเป็นต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาทุกแห่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา โครงการใดที่ไม่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่ ก็ไม่ควรอนุมัติ” นายสมดี ดวงดี รัฐมนตรีวางแผนและการลงทุนลาว กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่นมา

 

เวียงจันทน์ ไทมส์ ระบุว่านับจากปี 2531 รัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนเกือบ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ และกระจุกตัวอยู่ในโครงการเหมือง ไฟฟ้าพลังน้ำและภาคเกษตร โดยรัฐบาลอนุมัติให้นักลงทุนจากจีน เวียดนามและไทย เข้าไปทำสวนยาง ยูคาลิปตัวและไร่อ้อย

 

นายสมดี กล่าวว่า การสำรวจที่ดินอย่างไม่เหมาะสมก่อนเริ่มโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ นำไปสู่การร้องเรียนเกี่ยวกับการรุกล้ำที่ดินของชาวบ้าน นอกจากนี้ ยังก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอีกจำนวนมาก จากนี้ไป รัฐบาลจะเข้าไปตรวจสอบโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกโครงการ ส่วนในอนาคต ก่อนจะอนุมติโครงการใหม่ ก็จะต้องมีหลักประกันว่าได้ผ่านการสำรวจและจัดสรรที่ดินมาอย่างถูกต้องแล้ว

 

(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 27 มิถุนายน 2555)

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.