พนมเปญ 12 มิ.ย.- กัมพูชาจัดงานเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี 

กัมพูชาจัดงานในวันนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว โดยมีการจัดแสดงภาพถ่ายหัวข้อเกี่ยวกับเด็กและการแสดงดนตรีของเด็ก  ผู้จัดงานประกอบด้วย กระทรวงข่าวสารกัมพูชา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ   (ไอแอลโอ)  และสำนักข่าวซินหัวของจีน 

ไอแอลโอริเริ่มวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก เมื่อปี 2545  หวังกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวทั่วโลก  ไอแอลโอประมาณว่า กัมพูชามีแรงงานเด็กประมาณ 1.5 ล้านคน ในจำนวนนี้ 310,000 คน ทำงานประเภทเสี่ยงอันตรายที่สุด เช่น นาเกลือ โรงงานอิฐ

ด้านลิกาโด กลุ่มปกป้องสิทธิในกัมพูชาระบุว่า มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในกัมพูชา ทำให้หลายครอบครัวต้องการคนรับใช้ในบ้าน  แต่เนื่องจากขาดแคลนแรงงานวัยผู้ใหญ่ จึงหันไปจ้างเด็กเป็นคนรับใช้  ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงถูกล่วงละเมิดมากที่สุดทั้งทางร่างกาย  ทางเพศ  คำพูด และอารมณ์

( สำนักข่าวไทย วันอังคาร ที่ 12 มิ.ย. 2555)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.