ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2559 ในการลงพื้นที่ภาคตะนาวศรีของประเทศพม่า ภายหลังการล่องเรือจากเมืองตะนาวศรีถึงเมืองมะริด ทีมงานสำนักข่าวชายขอบได้เดินทางไปสำรวจทะเลหมู่เกาะมะริด และมีโอกาสได้ไปถึงเกาะโดม (Domel Island) พบกับชุมชนกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บนเกาะกลางทะเลลึกมาหลายชั่วอายุคน และยังอยู่ร่วมกันกับชาวมอแกนที่ยังมีวิถีชีวิตดั่งเดิม รวมทั้งชาวมะริดอย่างกลมกลืน ซึ่งเราไม่พลาดที่จะเก็บภาพถ่ายมาให้ชมกัน

ภาพโดย ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี

Transbordernews team recently visited Myanmar’s Tenasserim division. Here is our selection, presenting the region’s beauty. Photo by Chairat J

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.