received_1188698104506806

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการศึกษาทบทวนการสำรวจออกแบบรายละเอียดรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสตูล(ปากบารา) โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงการก่อสร้างพื้นฐานทางน้ำ พร้อมผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมชี้แจง โดยมีประชาชนเข้าร่วมเวทีประมาณ 400 คน

received_1188698604506756
สำหรับบรรยากาศของการจัดเวทีในวันนี้ มีตำรวจหน่วยปราบจลาจลกว่า 150 นาย และทหารตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมเตรียมรถขนย้ายผู้ต้องขังเอาไว้ ขณะที่ผู้เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ได้รับการเชิญ และมีบางส่วนที่เดินทางมาร่วมด้วยตนเอง ทั้งนี้ทางตำรวจมีการร้องขอไปยังกลุ่มชาวบ้านไม่ให้เดินทางมารณรงค์หรือแสดงออกเชิงคัดค้านในเวทีชี้แจงครั้งนี้ด้วย

received_1188698471173436

ทั้งนี้ในช่วงแรกเป็นการชี้แจงของผู้แทนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และการชี้แจงของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ EHIA จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตั้งคำถามในขั้นตอนการศึกษาและความกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของโครงการทั้งหมดอย่างทั่วถึง

นายสมบูรณ์ คำแหง สมาชิกเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล กล่าวว่า แม้เวทีในวันนี้จะไม่ใช่เวที ค.1 แต่ประชาชนต่างให้ความสนใจมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเพราะต้องการรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนจากรัฐ ที่ท่าเรือปากบาราจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่เชื่อมระหว่างฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย หรือ แลนด์บริดจ์ สงขลา-สตูล ที่จะต้องมีโครงการย่อยเกิดขึ้น เช่น ท่าเรือลึก รถไฟรางคู่ นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่ประชาชนจะต้องรับทราบ เพื่อสามารถร่วมตัดสินใจต่อการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

received_1188698221173461

“รัฐบาลจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลและยอมรับว่า ท่าเรือน้ำลึกปากบาราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่แลนด์บริดจ์ ซึ่งจะต้องมีนิคมอุตสาหกรรมและโครงการใหญ่อื่นๆ ตามมาอีก มันมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะต้องเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนควรรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานที่มาในเวทีนี้ ยังยอมรับเลยว่า ไม่เคยรู้มาก่อนว่าโครงการมากมายอยู่ในแผนเดียวกัน” นายสมบูรณ์ กล่าว

นายสมบูรณ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ประชาชนและผู้ประกอบการกำลังมีความสับสนต่อนโยบายการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและเป็นแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยาของโลก แต่เมื่อรัฐกำลังผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา จึงทำให้ทุกฝ่ายมองว่ารัฐกำลังไม่มีความชัดเจนและเกิดข้อกังวลว่า หากต้องแลกโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราจะคุ้มกับการสูญเสียความสมบูรณ์ของอ่าวสตูลหรือด้านการท่องเที่ยวหรือไม่ ซึ่งในเวทีวันนี้มีการตั้งคำถามเหล่านี้หลายครั้ง

“ผมว่าคนสตูลและคนสงขลาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจโครงการขนาดใหญ่นี้ทั้งหมด รัฐเองก็พยายามแยกส่วนการให้ข้อมูลและแยกส่วนการแสดงความคิดเห็น ตราบใดที่รัฐยังคงปกปิดว่าไม่เป็นเรื่องเดียวกัน วิธีคิดเช่นนี้จะยิ่งทำให้ประชาชนไม่อาจยอมรับโครงการพัฒนาที่ลงมาในพื้นที่” นายสมบูรณ์ กล่าว

นายอานนท์ จวนใหม่ สมาชิกกลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด จังหวัดสตูล กล่าวว่า กลุ่มของตนเองเป็นกลุ่มเยาวชนในจังหวัดสตูล ซึ่งได้มีการนัดหมายในกลุ่มเยาวชนกันไว้เกือบ 200 คน เพื่อไปร่วมเวทีชี้แจงที่จะจัดขึ้นในวันนี้ด้วย แต่เมื่อวานได้รับการติดต่อจากตำรวจ ห้ามไม่ให้เดินทางไปร่วมเวที หรือหากจะไปก็ห้ามไปเป็นกลุ่มและห้ามแสดงออกว่าคัดค้าน ซึ่งไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องมีการห้ามด้วย ทั้งที่ตามหลักประชาชนควรมีสิทธิ์เข้าชี้แจงแสดงความเห็นได้ แต่เมื่อเช้านี้พวกเราได้รับข้อมูลว่ามีการเตรียมจับกุมเยาวชนที่จะไปแสดงการคัดค้าน จึงได้ประเมินสถานการณ์และตัดสินใจไม่ไปร่วมเวที เนื่องจากกังวลว่าหากมีสถานการณ์ความวุ่นวาย กลุ่มเยาวชนอาจตกเป็นเหยื่อของมือที่สามได้

“เวที ค.1 ถือเป็นกระบวนการสำคัญ ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้พวกเราแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ใช้กำลังกดดันไม่ให้เราเข้าร่วม ยิ่งเขากดดัน ยิ่งทำให้ความขัดแย้งในพื้นที่ขยายตัว” นายอานนท์ จวนใหม่ กล่าว

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.