received_1229134847129798
เมื่อวันนี้ 22 ตุลาคม 2569 กลุ่มรักษ์บ้านเกิด ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่คัดค้านโครงการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจะนะกรีน ขนาด 25 เมกะวัตต์ ซึ่งกำลังจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นขึ้นใหม่ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ภายหลังจากเวทีครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ได้เกิดเหตุความวุ่นวาย ดังนั้นชาวบ้านจึงจัดให้มีการพูดคุย ในหัวข้อ “โรงไฟฟ้าชีวมวล ดีหรือภัยที่ให้ชุมชน” ที่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

นายอำนวย สังราชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมป์ กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำอำเภอจะนะ มีนักเรียน 700 คน เป็นเด็กที่อยู่ในตำบลคู 85 คน ผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะสร้างติดหลังโรงเรียนนั้น ย่อมสร้างมลพิษให้กับนักเรียน กับชุมชน ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ทั้งเสียงดัง กลิ่นเหม็น จากควันพิษที่ปล่อยออกมาตลอดเวลา ในนามตัวแทนเพื่อนครู นักเรียน ขอขอบคุณชาวบ้านที่สู้อย่างจริงจังเพื่อไม่ให้มีโรงไฟฟ้าชีวมวล

นายสุเบต หลีเหร็ม กำนันตำบลคู กล่าวว่า การลุกขึ้นสู้ของคนตำบลคูนั้นเป็นการลุกขึ้นปกป้องบ้านเกิดของชาวบ้านเอง ตำบลคูและตำบลข้างเคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญของจะนะ เป็นที่นา สวนยาง สวนผลไม้ ที่สร้างรายได้ให้ลูกหลานมีอยู่มีกินอย่างไม่ลำบาก ข่าวลือมีมากมายว่า ตนเองในฐานะกำนันจะได้เงินกี่ล้าน ขอชาวบ้านอย่าไปรับฟัง หากพี่น้องยังสู้ กำนันจะต้องสู้เคียงข้างชาวบ้าน โดยเวทีรับฟังที่จะจัดขึ้นใหม่ในพื้นที่หมู่ 6 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้น ทราบมาว่าเวทีครั้งนี้ตำรวจยังไม่ได้รับการประสานงานให้เข้ามาดูแล แต่จะมีทหารจากค่ายเสนาณรงค์จำนวนมากเข้ามาดูแลแทน ทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่สบายใจที่การรับฟังความคิดเห็นเต็มไปด้วยทหาร แล้วคนที่ค้านจะเข้ามาร่วมคัดค้านได้อีกหรือไม่ เราชาวบ้านจึงต้องปรึกษากันให้ดี ว่าจะปกป้องบ้านเกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในวันที่ 12 พฤศจิกายนกันอย่างไร

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ กล่าวว่า อำเภอจะนะมีโรงไฟฟ้าจะนะ 1,500 เมกะวัตต์ ที่มีขนาดใหญ่มากแล้ว มีโรงแยกก๊าซอีกหนึ่งแห่ง ทั้งสองโรงนั้นปล่อยมลพิษแม้ไม่เกินมาตรฐาน แต่ก็ปล่อยออกมาจำนวนไม่น้อย ในเมื่อครั้งการคัดค้านโรงไฟฟ้าจะนะนั้น ชาวจะนะเคยประกาศจุดยืนที่สำคัญมากว่า “มึงสร้างกูเผา” จะเปลี่ยนเป็น ที่มีอยู่พอแล้ว ของใหม่อย่าเอามาอีก และขอให้ทุกคนช่วยเฝ้าระวังโรงงานที่มีอยู่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน แต่วันนี้อำเภอจะนะกำลังมีจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกหลายแห่ง อำเภอเทพาก็จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ และ 4 อำเภอของสงขลาเป็นพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลนับสิบโรง นี่คือการเปิดทางนโยบายโดยไม่มีการฟังเสียงประชาชน ฝุ่น เสียง สารมลพิษ น้ำเสีย กลิ่นเหม็น คือพิษภัยที่สำคัญ โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ขุนตัดหวายที่สร้างเสร็จแล้ว คือบทเรียนที่ชัดเจนเพราะมีมลพิษครบทุกอย่างที่กล่าวมา

นายถาวร อุบล นักวิชาการด้านวิศวกรรมของกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด กล่าวว่า คนที่ออกแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลรู้อยู่ชัดเจนว่าจะมีผลกระทบ แต่ก็ยังออกแบบมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ในหนึ่งวันโรงไฟฟ้าจะใช้น้ำ 2 ล้านกว่าลิตร ซึ่งเป็นจำนวนมหาศาล ที่นอกจากต้องใช้น้ำคลอง น้ำผิวดินแล้ว ก็ต้องเจาะบ่อน้ำบาดาล น้ำใต้ดินก็จะแห้ง น้ำชลประทานเพื่อการเกษตรก็จะถูกแย่งใช้ คนบ้านคูที่เป็นชุมชนเกษตร เป็นที่ราบลุ่ม หากเกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นมา คนบ้านคูและพื้นที่โดยรอบจะยากจนลงอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ภายหลังการเสวนา มีการหารือของชาวบ้าน เพื่อเตรียมตั้งรับกับการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่มีแนวโน้มปิดกั้นคนค้านไม่ให้เข้าร่วมเวที โดยใช้กำลังทหารในการเข้ามาดูแลความเรียบร้อย ซึ่งชาวบ้านทั้งหมดยืนยันจะคัดค้านถึงที่สุด
————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.