received_1253983237978292

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (The Karen National Union หรือ KNU) เดินหน้าลงนามสันติภาพกับรัฐบาลพม่า ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมถึงการปรับลดงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาของผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยงในประเทศไทย หลักสูตรการศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยมในค่ายผู้ลี้หลายหลักสูตรต้องปิดตัวลง และย้ายฐานการเรียนการสอนกลับเข้าไปยังพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ตามเงื่อนไขการสนับสนุน

received_1253982864644996

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่มีความพยายามให้เกิดการหยุดยิง และพัฒนาแนวทางการพูดคุยทางการเมือง แต่ประเด็นการศึกษากลับไม่ถูกหยิบยกในการพูดคุยสันติภาพ และรัฐบาลพม่าเองไม่มีการเปิดเวทีพูดคุยอย่างเป็นทางการสำหรับหน่วยงานด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวสำนักข่าวมีโอกาสติดตามคณะทำงานฝ่ายการศึกษาของสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยู (Karen Education Department – KED) ร่วมประชุมประสานความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาระดับพื้นที่ของรัฐบาลพม่า ซึ่งจัดขึ้นที่หมู่บ้านเส่บอโบ เขตพื้นที่กองพลที่ 6 เคเอ็นยู ตรงข้ามกับอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีคณะครูทั้งสังกัดเคเอ็นยู และรัฐบาลพม่าเข้าร่วม 121คน และมีผู้อำนวยการเขตการศึกษาเมืองกอกาเร็ก จังหวัดพะอัน ของรัฐกะเหรี่ยงเป็นตัวแทนหน่วยงานราชการของพม่า

นายซอ ลอแอะมู เลขาธิการสำนักงานการศึกษาเคเอ็นยูเปิดเผยว่า การพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากภายหลังมีการลงนามหยุดยิงรัฐบาลพม่าได้ส่งครูของรัฐบาล และเข้ามาสร้างโรงเรียนในเขตปกครองของเคเอ็นยู ขณะเดียวกันเกิดพฤติกรรมที่เข้าข่ายดูถูกการปฏิบัติงานของครูสังกัดเคเอ็นยู ฝ่ายการศึกษากลางของเคเอ็นจึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ รวมถึงเด็กนักเรียนที่เกิดอุปสรรคในการเรียน เพราะปัญหาภาษาในการสื่อสาร และขาดความต่อเนื่องในการเรียนการสอน เพราะครูที่รัฐบาลส่งมามักมีการโยกย้ายในช่วงเวลาหนึ่งปีถึงปีครึ่ง

“เรื่องสำคัญที่มีการหารือด้วยคือ ให้มีการเรียนการสอนภาษากะเหรี่ยง ในหลักสูตรของรัฐบาลในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงด้วย แต่ปัญหาหลักคือสิ่งที่เราพูดคุยเกี่ยวข้องกับระดับนโยบาย ซึ่งตัวแทนหน่วยงานราชการพม่าที่เข้าร่วมไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวได้ สถานการณ์ด้านการศึกษาตอนนี้เหมือนตกอยู่ระหว่างทางแยกที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะไปในทางไหนอย่างไร เมื่อรัฐบาลพม่าเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองก่อน แล้วเรื่องอื่นๆ ค่อยว่ากันเมื่อหาข้อสรุปได้แล้ว ผมแกรงว่าหากเรารออยู่อย่างนี้ปัญหาด้านการศึกษาอาจประสบปัญหายากเกินกว่าจะแก้ แต่ฝ่ายการศึกษาของเคเอ็นยูจะพยายามขับเคลื่อนการทำงานจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่เราได้วางไว้” ซอ ลอแอะมู กล่าว

ด้านนางหน่อ ชิ เมย์ ผู้อำนวนการเขตการศึกษาเมืองกอกาเร็ก จังหวัดพะอัน ของรัฐกะเหรี่ยงเป็นตัวแทนหน่วยงานราชการของพม่า กล่าวว่า ปัญหาของประชาชนกะเหรี่ยงในแถบนี้คือ ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดหรือเขียนอ่านภาษาพม่าได้ การใช้หลักสูตรของรัฐบาลจึงมีความจำเป็น แต่ส่วนตัวหากเทียบหลักสูตรของรัฐบาลพม่า กับหลักสูตรของฝ่ายการศึกษาเคเอ็นยูแล้ว หลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยเคเอ็นยู มีความทันสมัยกว่า แต่การใช้ภาษาพม่าในการเรียนการสอนนั้นยังคงมีความจำเป็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.