สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

ศิลปะเชิงปฏิบัติการ-ศิลปะแสดงสด(Performance Art) ภาคตะนาวศรี ประเทศพม่า

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน ที่เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศพม่า เสม สิกขาลัย และโครงการศิลปะชุมชน(community art) ประกอบด้วยจิตติมา ผลเสวก, ประสาท นิรันดรประเสริฐ, สาธิต รักษาศรี, จักรกริช ฉิมนอก, วิชชุกร ตั้งไพบูลย์ และชุมพล คำวรรณะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมศิลปะเชิงปฏิบัติการงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้แก่เยาวชนบ้านกาโลนท่า และยังได้จัดศิลปะแสดงสด (Performance Art) ขึ้นในหลายที่ อาทิ หมู่บ้านซานลาน (San Hlan) บ้านกะโลนท่า (Ka Lone Htar) และหาดหาดมะยินจี (Myin Gyi Beach)

(ภาพโดยวิชัย จันทวาโร)

On Key

Related Posts

กังวลใจความปลอดภัยของชาวเมียวดี KNU ประกาศเตรียมพร้อมรับมือกองกำลังเสริมทัพพม่า ระบุจุดยืน 4 ข้อ-สถาปนาสหพันธรัฐ-กำจัดธุรกิจผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์-ทัพ SAC เคลื่อนพลถึงกอกาเร็กเตรียมถล่มเอาคืน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 คณะกรรมการกลาง สหภาพแห่Read More →