ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน ที่เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศพม่า เสม สิกขาลัย และโครงการศิลปะชุมชน(community art) ประกอบด้วยจิตติมา ผลเสวก, ประสาท นิรันดรประเสริฐ, สาธิต รักษาศรี, จักรกริช ฉิมนอก, วิชชุกร ตั้งไพบูลย์ และชุมพล คำวรรณะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมศิลปะเชิงปฏิบัติการงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้แก่เยาวชนบ้านกาโลนท่า และยังได้จัดศิลปะแสดงสด (Performance Art) ขึ้นในหลายที่ อาทิ หมู่บ้านซานลาน (San Hlan) บ้านกะโลนท่า (Ka Lone Htar) และหาดหาดมะยินจี (Myin Gyi Beach)

(ภาพโดยวิชัย จันทวาโร)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.